Viering – Hemelvaart

Voorganger: Margreet de Bree (Westervoort)
Ambtsdrager van dienst: Marian Rijnbende

Bijzonderheden: Hemelvaartsdag, in Duiven (Liemersbreed)

Collectes:
1. Geen
2. Geen

Viering

Voorganger: Henriette Nieuwenhuis (Zeddam)
Ambtsdrager van dienst: Louise Docter

Bijzonderheden: geen

Collectes:
1. Plaatselijke diaconie
2. Jeugd- en jongerenwerk

Viering

Voorganger: Ds. Jolande
Ambtsdrager van dienst: Don den Hoed

Bijzonderheden: Ook kinderkerk en tienerdienst

Collectes:
1. Plaatselijke diaconie
2. Algemeen kerkenwerk

Viering

Voorganger: Willem Lindeman
Ambtsdrager van dienst: Edward Pfeiffer

Bijzonderheden: –

Over de viering:
Zondag 8 mei is het thema: Wees niet bang voor de angst!
We gaan samen kijken naar en ons laten inspireren door de gelijkenis van de talenten
uit Mattheus 25: 14-30. Waar we het meeste bij stil zullen blijven staan is de dienaar die zijn
talent uit angst in de grond begroef. Waaruit bestond zijn angst? Waar was die angst op gebaseerd?
Herkennen we dit bij onszelf…dat we ons bevinden in een gebied tussen vermoede mogelijkheden en gevreesde tekortkomingen? Laten we ons andermaal bezinnen op onze talenten van de gedachte dat niet het vele goed is, maar het goede veel!
Tot 8 mei! Ik kijk ernaar uit!

Willem Lindeman

Collectes:
1. Vast project: Leger des Heils
2. Beheer en onderhoud

 

 

Viering – dodenherdenking

Vandaag is er een herdenkingsdienst in de Remigiuskerk in Duiven. Aanvang 19.00 uur. De dienst wordt voorbereid door de voorgangers van de gezamenlijke kerken van Duiven: Maarten Smits van de parochie Sint Willibrordus, Jolande van Baardewijk van de Protestantse kerk, Christiaan Vos van de Kerk voor Nu en Rob Nijhoff van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Zij zullen voorgaan in de herdenkingsdienst.

Rond half acht is er vanuit de kerk een Stille Tocht naar het herdenkingsmonument aan de Van Dordt tot Medlerstraat. Daar wordt om acht uur twee minuten stilte gehouden. Na het spelen van het Wilhelmus vindt de kranslegging plaats, waaronder een krans namens de gezamenlijke kerken van Duiven. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Peter Mekkink, coördinator 4-mei herdenking

Bekijk ook het persoonlijk ervaringsverhaal van Thea Rang: https://www.youtube.com/watch?v=xQZF1p3HBlc

 

viering

Voorganger: Hans Brezet (laatste preekbeurt!)
Ambtsdrager van dienst: Willem Lindeman

Bijzonderheden: Koffie.

De zondag ná Pasen.
Het evangelie-verhaal voor die zondag is Johannes 20 : 19 – 29, waarin verteld wordt hoe Jezus op de avond van de opstandingsdag zo maar ineens tussen zijn leerlingen staat, die ergens in Jeruzalem in een zaaltje achter vergrendelde deuren bedroefd bij elkaar zitten.
Hij zegent hen en geeft hun een opdracht mee. …. Eén van hen is er die avond niet bij: Tomas. Die zit -intens bedroefd- in zijn eentje op een ander adres.
Als de anderen hem de volgende dag vertellen, dat zij de Heer gezien hebben, kan hij dat niet geloven.
Een week later komt Jezus weer -even onverwacht- te midden van de leerlingen. En dan is Tomas er wèl. En dan mag hij in Jezus’ handen de wonden van de spijkers zien waarmee hij aan het kruis had gehangen en in zijn zij de wond van een speer betasten. “Kom maar …., voel maar ….” Maar Tomas gelooft het zó al.
Dit bekende verhaal waar hij de bijnaam “ongelovige Tomas” aan overhield, bracht mij er toe om voor deze zondag op zoek te gaan, wat dat nou is met Jezus’ lichaam. Het is vreemd …. Jje zou zelfs zeggen: Dat kan helemaal niet. En toch was het blijkbaar overtuigend reëel.
Of althans: “werkelijk”, want het werkte …. Het werd het voor mij een hele zoektocht naar: “De ‘lichamelijkheid’ van de Opgestane” ……

Het is tevens (buiten bijzonderheden) mijn laatste keer, dat ik in een kerkdienst voorga.
Als je zo oud bent als ik, dan wordt het toch tijd om eens een keer je mond te houden ….

Hans Brezet.

Collectes:
1. Vast project: Leger des Heils
2. Algemeen kerkenwerk

viering Pasen

Voorganger: Ds. Jolande van Baardewijk
Ambtsdrager van dienst: Tammo Hoogakker

Bijzonderheden: Paasochtend met ontbijt. Jong en oudviering. Gelegenheidskoor.

Om 10.30 uur vieren we Pasen! De Heer is echt waar opgestaan! Ds. Jolande gaat voor, het gelegenheidskoor zingt onder leiding van Amédée van Langeveld en de theatertros komt met een bijdrage. Na de dienst is er koffie.

Collectes:
1. Kerk in Actie project Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet (zie hieronder)
2. Beheer en onderhoud

 

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet Collect 1e paasdag

Op zondag 17 april, 1e paasdag, is de opbrengst van de eerste collecte voor het Kerk in Actie project Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren – Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.
Geef op paaszondag 17 april in de kerk aan de collecte voor dit project, via de GIVT app of maak een bijdrage over op NL23RABO0315461101 t.n.v. CvD Prot. Gem. te Duiven o.v.v. collecte ‘Jongeren Libanon’.

Voor meer informatie over dit collectedoel Klik hier

Cluster ZWO: Donja, Mieke, Paul en Erna

Alles komt goed Kerk in actie

Alles komt goed?! Kerk in actie

viering Stille Zaterdag

Voorganger: Willem Lindeman
Ambtsdrager van dienst: Louise Docter

Bijzonderheden: Stille Zaterdag. Paasnachtdienst.

Op zaterdag 16 april is het thema van de Stille Zaterdagdienst, aanvang 22.00 uur: “In de stilte tussen leven en dood”.
Het wordt een dienst van bezinning. In de stilte, tussen leven en dood, komen we tot bezinning en stellen onszelf de vraag: “Welke kant willen we op met ons persoonlijk en maatschappelijk leven? Bewegen we ons naar de dood of toch naar het leven? Als we naar onszelf en naar de wereld kijken, hoe zit het dan met ons vertrouwen in de overstijgende liefde van God? Blijven we stilstaan bij Goede Vrijdag of bewegen we ons naar Pasen?”

Laten we dit samen met elkaar beleven! Tot dan!!!

Geen collectes.

viering Goede Vrijdag

Voorganger: Willem Lindeman
Ambtsdrager van dienst: Don den Hoed

Bijzonderheden: Goede Vrijdag.

Het thema van de Goede Vrijdagdienst, aanvang 19.30 uuur: “Tot de dood erop volgt”.
Jezus is de uitgestoken hand van God naar de mensheid. Jezus is het cadeau van God voor ons. Hij heeft laten zien wat de diepste verlangens van God zijn hoe wij mensen met elkaar om zouden moeten gaan.
Op onbegrijpelijke wijze hebben wij die hand genegeerd, hebben wij het cadeau niet aangenomen, laat staan uitgepakt.
Sterker nog: we hebben Gods liefdesgebaar om zeep geholpen. Hoe nu verder?

Geen collectes.

viering Witte Donderdag

Voorganger: Ds. Jolande van Baardewijk
Ambtsdrager van dienst: Edward Pfeiffer

Bijzonderheden: Witte donderdag. Maaltijd van de Heer.

Om 19.30 uur vieren we op Witte Donderdag avondmaal in de kapel, aan tafel! In de vorm van de Pesachmaaltijd, zoals Jezus en zijn leerlingen of jongeren het samen vierden. Wie wil helpen (voor)bereiden, melde zich bij ds. Jolande.

Geen collectes.