Vieren

Gelegenheidskoor Paasdienst

Cluster Vieren

Cluster Vieren houdt zich bezig met alles rondom de vieringen in de SOW-kapel. Dit start met het maken van het rooster waar voor het hele jaar de diensten zijn ingevuld. Het cluster coördineert dat voor iedere dienst alle posities worden gevuld, van koster en technisch team tot voorganger en ambtsdrager van dienst. De preekvoorziener, onderdeel van het cluster, zorgt voor de invulling van de gastpredikanten op de zondagen waarop onze eigen predikant niet voorgaat. Vanuit het cluster worden ook de organisten gepland.

Speciale diensten

Cluster Vieren bereidt de diensten voor met een speciaal karakter. Dat zijn bijvoorbeeld diensten rond Advent, Kerstmis, de Stille Week, Pasen, Pinksteren, dopen, TOP 2000, een Iona-viering of interactieve diensten. Bij deze voorbereidingen is de inbreng van gemeenteleden zeer gewenst.

Het cluster Vieren stemt met alle andere clusters af. Denk daarbij aan cluster Jeugd voor verbinding bij een thema, of de diaconie over wanneer de maaltijd van de Heer wordt gevierd. Ook zorgt het cluster voor attenties bij vieringen en voor een nieuwe Paaskaars met Pasen.

Er is alle ruimte voor vragen en ideeën van gemeenteleden voor de vieringen. Wil je iets delen of eens vrijblijvend meedoen, neem dan contact op met het cluster via .

Heb je interesse om voor te gaan of heb je een tip voor een voorganger? Neem dan contact op met de preekvoorziener, Nancy Spiele, via .

samenkomst in de tuin van de kapel