ZWO

Werkgroep voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 

is een zelfstandig functionerende werkgroep binnen de diaconie die het buitenlandse deel van het diaconaat voor haar rekening neemt. De ZWO draagt zorg voor de besteding van gelden die worden opgebracht met de jaarlijkse ZWO actie. Deze actie wordt samen met de Actie Kerkbalans gehouden. 

Werelddiaconaat

De ZWO brengt de `wereld` dichterbij door specifieke projecten onder de plaatselijke aandacht te brengen. Deze projecten komen uit het KerkinActie aanbod. De ZWO steunt deze KIA-projecten met een vast percentage van de jaarlijkse opbrengst, voor een vastgesteld aantal (2-4) jaren. De werelddiaconaatdiensten zijn bij uitstek geschikt om hun grote betrokkenheid op een bevlogen manier te uiten. Samen met de predikant, en vaak ook (buitenlandse) betrokkenen van het specifieke project, wordt er dan een mooie dienst neergezet. Het volgende project maakt géén deel uit van Kerk in Actie, maar wordt in de gemeente al jaren een warm hart toegedragen vanwege persoonlijke betrokkenheid van gemeenteleden met deze stichting.

Shree Prathana Mahila Samaj – school voor analfabete vrouwen (SPMS) in Nepal

Een ander project is deze school die door de ZWO ondersteund wordt. Het bijzondere aan dit project is dat het verder gaat dan enkel geldelijke ondersteuning maar dat er persoonlijke betrokkenheid bestaat vanuit gemeenteleden met deze stichting. Stichting SPMS is opgericht door Urmila, een jonge vrouw uit Bhaktapur, die op haar 18e begonnen is om verandering aan te brengen in het analfabetisme (65%) van vrouwen aldaar. Zij ging lesgeven aan vrouwen, later ook kinderen en groeide van huiskamer- naar een schoolonderkomen. De aardbevingen van 2015 hebben het project weer veel schade berokkend. Maar er zijn inmiddels weer 100 kinderen en 35 vrouwen die gebruik maken van de lessen. De Stichting SPMS heeft nederlandse contacten (o.a.bij Stichting ECEC) aldaar, die het ondersteunen van het schoolproject voor onze gemeente het eenvoudiger maken om zaken te regelen in Nepal. Zo zijn de lijntjes kort.

Noodhulp

Ieder jaar wordt 10% van de opbrengst van de ZWO actie gereserveerd voor noodhulp. Gedacht wordt aan acute noodsituaties die zijn ontstaan door bijvoorbeeld aardbevingen, tsunami’s, orkanen, hongersnood. Situaties waar vaak ook landelijk aandacht aan wordt gegeven door de Media.  De ZWO commissie bestaat uit Mieke Lesuis, Erna ter Maat, Donja Mijnarends en Paul Vlaardingerbroek.

PKN Duiven

Bedankt voor uw bezoek aan deze website. U kunt ons ook vinden op social media. Hieronder vindt u onze Facebook.

Links

Blijf op de hoogte