Maaltijden

Maaltijden

Samen eten is samen delen. Aan tafel kunnen we elkaar ontmoeten en niet alleen het eten, maar ook lief en leed delen. We zijn blij met de nieuwe kookgelegenheid in onze Kapel omdat we nu gezamenlijke maaltijden kunnen organiseren.

‘Aan tafel’ is het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland én van de kerk in Duiven. Er is hard gewerkt aan een nieuwe kookgelegenheid in onze huiskamer. Met deze keuken willen we een volgende stap zetten in ons gemeente-zijn. We willen graag de maaltijd delen met mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente, zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Daarbij kunnen we lief en leed delen en een gezellig ontmoetingsmoment creëren.

Aan tafel
Er zijn verschillende initiatieven voor het gebruik van de keuken. Met de katholieke parochie Sint Willibrordus organiseren we maandelijkse ronde-tafel-bijeenkomsten op donderdag- of vrijdagavond, om en om. Zo kunnen we elkaar weer ontmoeten en vinden in onze geloofsbeleving. Iedere woensdag organiseren we Eethuis Linke Soep in samenwerking met gebruikers van de voedselbank. Iedereen is welkom, juist ook degenen die zelf niet in staat zijn om elke dag een gezonde maaltijd te bereiden.

Doe je mee?
Eet u mee, eet jij mee? Helpt u mee, help jij mee? Of wilt u dit initiatief financieel ondersteunen?
Van harte welkom! Neemt u contact op voor de maandelijkse rondetafelmaaltijd met Aurore Boersma via . En voor het wekelijkse eethuis Linke Soep met Meindert Thedinga via of .