Kerk naar 2025

wandelen op de dijk

Kerk naar 2025

Jolande van Baardewijk werd aan de Protestantse Gemeente Duiven verbonden als pionierspredikant. Ze juicht het proces Kerk 2025 van de Protestantse Kerk toe en schreef naar aanleiding van de nota een boek.

“Arjan Plaisier vind ik een tof figuur. Toen ik de nota las dacht ik: ‘Die man heeft het begrepen!’ Van oorsprong was de landelijke kerk behoorlijk activistisch, erg maatschappijkritisch, we liepen voorop. Met name door fusieprocessen raakte de kerk naar binnen gekeerd en zo jongeren kwijt. Ook de band met de samenleving raakte wat uit het vizier. Het was niet meer: ‘We hebben wat te melden, we denken kritisch na over het zittend bewind en wereldproblematiek’. Protestanten die protesteren, dát spreekt mij aan. Vanuit de kerk in de samenleving staan, dát vind ik belangrijk.”

Pleidooi voor ontmoeting

“Dat de Protestantse Kerk het idee ‘back to basics’ in gang zette, daar ben ik erg blij mee. Het heeft twee poten: er is de kant van bezinning en visievorming én de kant van reorganisatie: hoe organiseer je het als kerk zo dat het simpeler wordt, je dichter bij de basis komt en onnodige ballast overboord gooit. Ik pleit voor ontmoeting in plaats van vergadering. Er is snel veel aandacht voor regels, kerkordebepalingen, maar ik zie dat bezinning er gauw bij inschiet. Nu heeft corona een versnellende rol gespeeld: op weg als Kerk 2025 heeft corona ons temeer door elkaar geschud rond de vraag: hoe willen we kerk zijn? Moet dat in grote groepen, op één moment in de week, of juist in kleine groepen dóór de week heen? Hoe werk je aan verbinding, blijf je elkaar zíen?”

Brug naar de samenleving

“De Protestantse Gemeente Duiven was al bezig met Kerk 2025 maar het had nog weinig smoel. In 2018  zijn we een Fairtrade herberg gestart in een pop-up winkel. Kleding die men aan het Leger des Heils doneerde, recycleden wij, er stonden computers waarop winkelende mensen konden zien hoe fairtrade de door hen gekochte kleding was en er draaide continu een documentaire over de kledingindustrie. Driemaal waren we een paar maanden zo actief. Het sociale bleek erg belangrijk. Mensen dronken bij ons een kop koffie, kwamen voor een praatje, om te sjoelen en we hadden een boeken en spelletjes-uitleen. Het project had grote sociale potentie en het werkte ook zo. Na schooltijd kwamen bijvoorbeeld scholieren om bij ons te darten. Er waren mooie ontmoetingen.

De kapel werd vanzelf meer ‘thuis’ en in tijden van crisis een goede open plek voor ontmoeting en onderlinge steun: je kunt een kaarsje branden en rust zoeken op dinsdag en donderdag. Twee keer kwamen ook Alpha-groepen rond maaltijden samen, samen bezinnend op de basics van geloven.

Vanaf 2020 gingen we een tijd van ‘lockdowns’ in; per eind 2021 pakten we het koffiedrinken in de huiskamer weer op, op dinsdag en donderdag. Daar maken we muziek bij en eten we pannenkoeken. Dinsdag houdt de voedselbank uitgifte in de kapel. Groepen tienervluchtelingen kregen les in drie daarvoor ingerichte lesruimten in de kapel. Yoga gaat onverminderd door op ochtenden en avonden. Allerlei doordeweekse activiteiten als optredens, samenkomsten, praatavonden zijn weer opgepakt.

In 2020 en 2021 is het pionieren nieuw opgepakt: nieuwe ontmoetingen met 20-49-ers bij wandelingen, een avondje ‘Bij de buren’, bezig zijn rond levensvragen en natuur.”

Protestantse Gemeente Duiven steeds meer zichtbaar

“We hebben ons steeds meer zichtbaar gemaakt in het dorp. Niet dat we er nu ineens hordes leden bij hebben, het heeft meer een revitaliserende werking. De Protestantse Gemeente Duiven bestaat nu meer dan 30 jaar en onze gemeente zit weer in het spoor van de pioniersstart in Duiven toen: in ‘pioniersenergie’ die blijkt uit initiatieven die groen en duurzaam zijn en vóór sociale gerechtigheid en ontmoeting. Daar waren we 30 jaar geleden sterk in en dat is nu weer van stof ontdaan.”

Meet and eat