viering

Voorganger: Ds. Peter van den Berg
Ambtsdrager van dienst: Marian Rijnbende

Bijzonderheden: Palmpasen

Collectes:
1. Vast project: Schuldhulpmaatje
2. Jeugd- en jongerenwerk

viering

Voorganger: Ds. Jolande van Baardewijk
Ambtsdrager van dienst: Tammo Hoogakker

Bijzonderheden: Vijfde de zondag 40-dagentijd.

Op deze zondag gaat ds. Jolande voor in een dienst, waarin een kindje wordt gedoopt en waarin we afscheid nemen van Walter Numan, als ambtsdrager (beheer). Walter heeft zich jarenlang zich ingezet voor het beheer van onze kapel. Hij blijft gelukkig verbonden aan ‘Beheer’ als coördinator van de schoonmaakploeg. Het is de 5e vijfde zondag in de veertigdagentijd en het thema is ‘Judica me’, ‘DOE MIJ RECHT, GOD!’: de kreet om hulp en recht van iemand, die zich in het nauw, verdrukt en belaagd voelt.
Dat kan ieder van ons zijn, maar zeker wie in oorlog zich moet ‘redden’. God is dichtbij en verwelkomt juist de verdrukten, armen, die geen droge draad meer aan hun lijf hebben.
Wat heeft dat met ‘kinderen’ te maken, nu we vandaag een kindje dopen??

Collectes:
1. Vast project: Leger des Heils
2. Algemeen kerkenwerk

viering

Voorganger: Ds. Peter van den Berg
Ambtsdrager van dienst: Willem Lindeman

Bijzonderheden: Vierde zondag 40-dagentijd.

Collectes:
1. KIA Jong en oud thuis in de kliederkerk
2. Beheer en onderhoud

viering

Voorganger: Ds. Jolande van Baardewijk
Ambtsdrager van dienst: Louise Docter

Bijzonderheden: Derde zondag 40-dagentijd. Ook kinderkerk en tienerdienst.

Collectes:
1. Vast project: Leger des Heils
2. Jeugd- en jongerenwerk

viering

Voorganger: Willem Lindeman
Ambtsdrager van dienst: Don den Hoed

Bijzonderheden: Tweede zondag 40-dagentijd.

Deze zondag is het thema: zoek en je zult elkaar vinden!
Deze dienst is samen voorbereid met de vrouwengesprekskring van de Protestantse kapel. Op een avond gingen we samen op zoek naar de verschillende belevingen van een ieder, naar aanleiding van de stelling: “Een kerk is mijn kerk als er ruimte is voor………..” Het was een prachtige avond en de opbrengst willen we graag met jullie delen in deze dienst!!!
KOMT ALLEN! Laten we ons opnieuw met elkaar verbinden en elkaar inspireren!! We hebben elkaar nodig!!!

Collectes:
1. Vast project: Schuldhulpmaatje
2. Algemeen kerkenwerk

viering

Voorganger: Willem Lindeman
Ambtsdrager van dienst: Edward Pfeiffer

Bijzonderheden: Eerste zondag 40-dagentijd.

In deze dienst is het thema: geloven.
Als uitgangspunt nemen we de prachtige tekst uit Hebreeën 11: 1: “Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet.”
We gaan kijken hoe verschillende mensen tegen het geloof aankijken. Hoe gelovigen en ongelovigen God vaak vast zetten in beelden. Hoe je kunt vastlopen als je probeert te geloven met je ratio en hoe je bevrijd kunt raken als je in het geloof de logica verlaat en wat het geloof je dan te bieden heeft.

Collectes:
1. Plaatselijke diaconie
2. Beheer en onderhoud

viering

Voorganger: Mariecke vd Berg
Ambtsdrager van dienst: Marian Rijnbende

Bijzonderheden: Koffie. Start voorjaarsvakantie.

Collectes:
1. Vast project: Leger des Heils
2. Jeugd- en jongerenwerk

viering

Voorganger: Ds. Jolande van Baardewijk
Ambtsdrager van dienst: Willem Lindeman

Bijzonderheden: Rondom 4. Ook kinderkerk en tienerdienst.

Collectes:
1. Vast project: Schuldhulpmaatje
2. Algemeen kerkenwerk

viering

Voorganger: Ds. Rosemarie v.d. Hucht
Ambtsdrager van dienst: Tammo Hoogakker

Collectes:
1. Plaatselijke diaconie
2. Beheer en onderhoud

viering

Voorganger: Ds. Jolande van Baardewijk
Ambtsdrager van dienst: Louise Docter

Bijzonderheden: Groene Bijbeldienst

Collectes:
1. Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana
2. Jeugd- en jongerenwerk