Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de PKN Duiven. De kerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen en de diakenen.  De kerkenraad  is primair de bewaarder van de identiteit van de gemeente, die tot uitdrukking komt in de relatie met “God”, “Elkaar” en de “Wereld”. De kerkenraad wil in hierbij een initiërende en stimulerende rol vervullen. Daarnaast geeft de kerkenraad richting aan de dagelijkse leiding van de gemeente.  

De kerkenraad komt meerdere keren per jaar bijeen waarbij invulling wordt gegeven aan het beleid. Er wordt tijd ingeruimd voor de ontmoeting, de bezinning en de zaken die er spelen. De kerkenraad delegeert zaken aan ondersteunende colleges en groepen (zoals het de Clusters Pastoraat, Diaconie, Beheer, ZWO, Vieren, Jeugd en PR & Communicatie). Het legt over haar handelen verantwoording af aan de gemeenteleden; dat doet zij via het kerkblad en gemeenteberaad.

PKN Duiven

Bedankt voor uw bezoek aan deze website. U kunt ons ook vinden op social media. Hieronder vindt u onze Facebook.

Links

Blijf op de hoogte