Gemeente

wandelen

De gemeente

In de Protestantse Gemeente Duiven willen mensen samen vorm geven aan hun geloof. Er is veel ruimte voor nieuwe vormen, maar ook vaste rituelen hebben hun plaats. We zijn telkens met elkaar in gesprek over de betekenis van geloven, nu en in de toekomst. En over hoe we ons geloof invulling willen geven. Iedereen is welkom om zijn energie en talent in te zetten en daarmee van de gemeente een plaats van zin en inspiratie te maken.

De leden komen oorspronkelijk uit heel het land en hebben een verschillende kerkelijke achtergrond. Er is plaats voor jong en oud. Samen zijn wij de kerk. Daarom zijn wij ook een Wijdekerk: wij willen dat iedereen, ongeacht zijn of haar genderidentiteit of seksuele gerichtheid, zich thuis voelt in de Protestantse Kerk in Duiven.

Samenwerking

De Protestantse Gemeente Duiven werkt samen met de Liemerse zustergemeentes in Didam, Zevenaar, Westervoort, Rijnwaarden en Lathum-Giesbeek. Ook overlegt de Protestantse Gemeente Duiven met andere Duivense kerken zoals de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Duiven/Velp en KerkvoorNu. Er is ook een samenwerkingsverband over de grens, met de Lutherse Gemeinde Gemünden am Main (D).

Ontstaan

In het van oorsprong rooms-katholieke Duiven zijn nooit een afzonderlijke hervormde of gereformeerde kerk geweest. Vanaf 1972 hebben protestanten mensen eigen hervormd-gereformeerde kerkdiensten georganiseerd met welwillende medewerking van de paters Oblaten, die hun kapel aan de Rijksweg beschikbaar stelden.

Op 1 januari 1990 wordt Duiven voor het eerst een zelfstandige Samen-Op-Weg gemeente. Later dat jaar koopt de gemeente de kapel van de gemeente Duiven (die inmiddels eigenaar was geworden).

In 2004 fuseren landelijk de hervormde, gereformeerde en evangelisch-lutherse kerken tot PKN, en wordt de Duivense situatie bekrachtigd. Vanaf Pasen 2005 bestaat officieel de Protestantse Gemeente te Duiven. De naam van de kapel blijft Samen-Op-Weg-Kapel.

Kerkbezoekers en koor