Zijn onze gebruiken heilig of niet?

Willem Lindeman en ds. Jolande nodigen geïnteresseerde gemeenteleden uit om eens een avond over ‘onze’ gebruiken te praten: om ons af te vragen welke gebruiken belangrijk voor ons zijn en waarom we deden wat we deden, ook afwijkend van andere kerken, waarom we uit de (Rooms/oud) Katholieke traditie leenden, lenen en waarom dit zouden voortzetten.

In onze gemeente hebben we elkaar met bepaalde gebruiken kennis laten maken als:

– de zondag in plaats van de zaterdag (sabbat) een rustdag met viering houden
– vierdagen uit een lang verleden zoals de christelijke feestdagen en Goede Vrijdag
– sacramenten als doop en avondmaal, ’s ochtends ‘de maaltijd van de Heer’ genoemd
– gebruiken uit een korter verleden, zoals de vieringen in de stille week met hoog-kerkelijke ‘geleende’ Katholieke gebruiken rond de Paaskaars en antipendia; een protestants gebruik als kerkennacht op 21 juni
– heel nieuwe gebruiken als de TOP2000viering (10 jaar nog maar!)
– Duivense Protestantse gebruiken als de Rondom 12- en Rondom 4-viering, de laatste zondag van het kerkelijk jaar met herdenken van overleden gemeenteleden en de 4 mei herdenking. Ook eens een kampeerweekend of startzondagen met fietstocht en wijngaardbezoek. Sommige gebruiken zijn er nog, andere weer verdwenen.

Iedereen welkom: woensdag 29 mei in de huiskamer 19.30!
ds. Jolande en Willem Lindeman

(05-05-2024)

 

kinderactiviteit