Gebruiken in onze gemeente: heilig? (vervolg)

Gebruiken in onze gemeente: heilig? Waarom doen we wat we doen?

Afgelopen woensdag 29 mei hadden we als groep van 13 gemeenteleden een gesprek over welke gebruiken ons helpen in geloven; en als gemeente om in contact met God en Gods heiligheid en in groeiende verbondenheid met elkaar te komen. Er kwamen in dit gesprek vele voor ieder van ons belangrijke gebruiken aan de orde. Ieder had zo haar of zijn eigen gebruik, waar zij of hij waarde aan hecht of veel bij beleeft in geloof.|

Het was een mooi, verbindend gesprek. Het riep ook om een vervolg. Dit hebben we ook op een woensdagavond afgesproken, nog net voor de zomer(school)vakantie, namelijk 3 juli.

Dan praten we concreet dóór: over waarin onze Protestantse gemeente Duiven zich onderscheidt, profileert ten opzichte van andere gemeenten in de PKN, als het om eigen gebruiken in de kapel gaat. We bestaan inmiddels 32 jaar formeel als zelfstandige gemeente. Daarnaast praten we dan door over het waarom van de gebruiken, die we belangrijk vinden om voort te zetten; en over de vraag hoe we geïnteresseerden en nieuwe gelovigen hierin meenemen.

Denk aan mensen die belijdenis doen, zich laten dopen, overkomen uit andere plaatsen, die zich hier thuis willen voelen, een gemeenschap of community zoeken en aansluiting; mensen die misschien een heel andere taal spreken, met andere gebruiken of met die in Duiven totaal onbekend zijn.

Welkom aan ieder om 3 juli aan te schuiven en mee te praten!

ds. Jolande en Willem Lindeman


(14-06-2024)

 

kinderactiviteit

 

De zomer en de langste dag vieren!

Voor alle mensen die werk, gezin en sport en/of zorg combineren, kortom iedereen van 25 tot pakweg 55 jaar…

Wanneer: Zaterdag 29 juni
Tijd: 17.00 uur tot 23.00 uur

Om de zomer en vakantie te vieren en ontspannen samen te eten.

Om bij te praten onder de sterrenhemel.

Om het vuur te laten branden 😉 en naar fijne muziek te luisteren.

Om tot rust te komen en elkaar te ontmoeten.

Neem je goede humeur, hapjes voor 4 personen en jouw favoriete drankje mee…. De keuken kan gebruikt worden om eten op te warmen.

Bij vragen bel / mail:
Marian ten Cate of / 06-30091012
dominee Jolande

Hartelijk welkom vanaf 17.00 uur voor de middengroep (tot 55): vrienden, partners welkom!

(30-05-2024)

 

 

Zijn onze gebruiken heilig of niet?

Willem Lindeman en ds. Jolande nodigen geïnteresseerde gemeenteleden uit om eens een avond over ‘onze’ gebruiken te praten: om ons af te vragen welke gebruiken belangrijk voor ons zijn en waarom we deden wat we deden, ook afwijkend van andere kerken, waarom we uit de (Rooms/oud) Katholieke traditie leenden, lenen en waarom dit zouden voortzetten.

Lees verder →

Project in Colombia

Vanuit de jaarlijkse ZWO-actie ondersteunen we, samen met de Liemerse gemeenten, twee projecten in Colombia. Eén van de projecten is: Sociaal bewogen predikanten opleiden.

Studenten die in Cali, Colombia, theologie studeren leren te onderzoeken wat er speelt in de samenleving, en daarmee ook in de kerk. Docent Betty Luz stimuleert haar studenten om onderzoek te doen naar het thema ongelijkheid, waaronder racisme en genderongelijkheid. “Iedereen met een donkere huidskleur in Colombia heeft te maken met racisme”, vertelt ze. “Onze vicepresident is voor het eerst een Afro-Colombiaanse vrouw, maar zij heeft enorm veel te maken met discriminatie. Die ongelijkheid komt vooral door onze koloniale geschiedenis. Ik wil mijn studenten leren gevoelig te zijn voor dergelijke sociale thema’s en hen laten zien dat zij kunnen bijdragen aan maatschappelijke veranderingen. Juist vanuit de theologie. De Bijbel leert ons dat we allemaal geschapen zijn naar Gods beeld, dat we mogen omzien naar de ander en dat als iemand lijdt, we allemaal lijden. Ik wil mijn studenten uitdagen om vanuit die overtuiging in actie te komen.”

Betty Luz

Betty Luz

‘Je leert hier om theorie ook in de praktijk te brengen’
Ze werkte jarenlang als docent op een basisschool, maar besloot het roer om te gooien. Luz Ospina (39) ging theologie studeren aan de universiteit in Cali, Colombia, en haalde vier jaar geleden haar diploma. “Het voelde echt als een roeping. Ik ben van jongs af aan christen, ben opgegroeid in de kerk en wilde deze stap al heel lang zetten. Toen ik eenmaal was begonnen, nam mijn motivatie alleen maar toe. Je leert hier echt de theorie ook in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld om met mensen op te trekken wanneer er verdriet, verlies of rouw is. Ik heb veel geleerd over pastoraat, maar ook over psychologie en traumaverwerking. Ik kijk nu vanuit een holistisch perspectief naar bijbelverhalen, en die verhalen zijn voor mij de sleutel om me in te zetten voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Zo heb ik tijdens mijn studie in mijn eigen kerk een opvanghuis voor Venezolaanse vluchtelingen opgezet. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een stichting die uiteenlopende praktische en psychosociale hulp biedt aan vluchtelingen uit Venezuela.”

Luz Ospina

Luz Ospina

 

(05-05-2024)

Zondagsdienst start vanaf 1 mei om 10 uur

Zondagsdienst start vanaf 1 mei om 10 uur

Een heel aantal jaren deelden we als Protestantse Gemeente Duiven onze kapel met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv). We hielden onze diensten op zondagmorgen na elkaar. Nu de GKv fuseert en naar Doesburg verhuist, kunnen de diensten van de Protestantse Gemeente weer om 10.00 uur starten. Dit zal ingaan per 1 mei 2024. De viering op 5 mei, Bevrijdingsdag, is de eerste dienst die om 10 uur begint.

Herdenkingsdienst zaterdag 4 mei 2024

Herdenkingsdienst op 4 mei in De Stek
Op zaterdag 4 mei a.s. staan wij stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle conflicten daarna. In De Stek aan de Rijksweg 53 in Duiven is er een herdenkingsdienst van de gezamenlijke kerken van Duiven. Deze begint om 18.45 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Stille tocht
Na de herdenkingsdienst lopen we vanuit De Stek naar het Remigiusplein. Daarvandaan start traditiegetrouw een stille tocht naar het herdenkingsmonument aan de Burgemeester Van Dorth tot Medlerstraat. Om 20.00 uur houden wij hier 2 minuten stilte, waarna na het Wilhelmus wordt gezongen. Tijdens de kranslegging die dan volgt bij het herdenkingsmonument, leggen ook de kerken samen een krans.

Wij nodigen u uit om deze herdenkingsplechtigheid bij te wonen.

Namens de gezamenlijke kerken van Duiven,
Peter Mekkink, coördinator

Kom je je palmpasenstok maken?

Kom je je palmpasenstok maken?

Op zaterdagmiddag 23 maart kunnen kinderen (en vooruit, ouders mogen mee) in het Paalmanhuis in Westervoort palmpasenstokken komen maken! Deze stokken kunnen je meenemen naar de palmpasendienst op 24 maart, naar welke dienst je ook gaat.

De materialen liggen klaar: de stokken, de versieringen en het snoepgoed! De toegang is gratis.

De knutselmiddag duurt van 15.00 tot 16.15 uur. Van harte welkom in het Paalmanhuis in Westervoort!

Ds. Margreet de Bree, ds. Jolande. Info: 06-10255351

Bingo-night 8 maart

BINGO-NIGHT

De jongeren van Duiven en Westervoort organiseren een spannende Bingo-night op 8 maart! Wie gaat er met de prijzen vandoor?

Vanaf 19 uur ben je welkom in het Paalmanhuis in Westervoort en om 19.30 uur start de bingo.

De entree bedraagt 10 euro. Daarbij is inbegrepen: de eerste bingokaart, een kop thee of koffie en een drankje en lekkere hapjes. Extra drankjes en bingokaarten zijn op eigen kosten.

Klezmer-avond op 9 februari

Klezmer-avond

Op vrijdagavond 9 februari klinkt er Klezmermuziek in de Kapel in Duiven. Allen welkom om daarvan te genieten! Klezmer is Hebreeuws voor ‘muzikant’ (‘werktuig voor liedjes’). Het is muziek die over de hele wereld gezworven heeft. De stijl is ontstaan in Oost-Europa onder Jiddisch (Joods-Duits) sprekende Joden. Het is muziek met een lach en een traan, met veel majeur en mineur-wisselingen. Muziek voor op bruiloften, op straat en bij uitvaarten. Voor rouw en trouw! Heel levendige muziek waarin je veel emotie als muzikant kwijt kunt, en als luisteraar of danser door meegenomen kunt worden.

In Duiven zullen Wessel Springer (piano), Willem Lindeman (fluiten), Leander Grooten (contrabas), Peter Mekkink (percussie) en Jolande van Baardewijk (gitaar) een avondje Klezmermuziek laten horen, en mooie verhalen erbij vertellen.

Plaats en tijd: Samen op Weg kapel, Rijksweg 56b, Duiven, 9 februari om 19.30 uur. Welkom met koffie, thee en drankje!

Lees meer >>

 

Actie Kerkbalans 2024

 

Actie Kerkbalans en actie ZWO zijn in aantocht. Wij zullen dit in januari op de vertrouwde manier doen: lopers komen bij u langs om de enveloppen persoonlijk te bezorgen en zij zullen deze ongeveer een week later weer bij u ophalen.

Waarom de Actie Kerkbalans in 2024 nodig is, hoe de Actie Kerkbalans 2023 is verlopen en hoe wij er financieel voorstaan, dat lichten wij hier nader toe. Heeft u hier vragen over, laat ons dat dan weten. Wij komen hier dan op terug in de Kerkmail van f!ebruari. En wilt u meehelpen met het bezorgen van de enveloppen, schroom niet op contact met ons op te nemen. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

(1 januari 2024)