Jaarthema Ga mee!

Ga mee!

Ga mee! is het jaarthema van de Protestantse Gemeente Duiven

Als plaatselijke kerk ben je een deeltje, een golfslagje in een grote zee van gelovigen die al sinds Jezus door onze wereld stroomt. Al twintig eeuwen en in alle landen ter wereld, in vrijwel alle talen of dialecten is iets van Jezus te horen, te merken: mensen worden door Hem aangeraakt, brengen elkaar in beroering, veroorzaken tsunami’s aan Liefde, die Jezus ons namens God heeft laten zien: zelfopofferende liefde, die ons hoop en geloof geeft, ons vult en voedt met vertrouwen en blijheid.

‘Ga mee’ is een uitnodiging mee te gaan in die golfstroom. Vaak associëren we een tsunami met natuurgeweld en verwoesting. En inderdaad is in Gods naam wel geweld ontketend, zoals tijdens de kruistochten. Maar kijken we voorbij mensen naar Jezus, dan horen we Zijn felicitaties aan wie rechtvaardig zijn en van vrede houden: die beërven Gods aarde, die zijn Christus’ erfgenamen, mogen zich echt naar Hem noemen.

‘Ga mee!’ is een uitnodiging die jij aan een ander kunt geven; en als een ander die aan jou geeft, stel je dan open en laat je eens verrassen! Zodat je kunt leren leven uit vertrouwen, groeien in liefde en hoop.

‘Ga mee!’ naar onze maaltijden, naar de diensten op zondag in de kapel. Maar je kunt ook rustig eens een livestream kijken, ervaren of je je thuis voelt. Of je je aangesproken voelt, geïnspireerd tot geloof, hoop en liefde. Doe mee en kom gerust, zoals je bent!

Op startzondag lezen we Jezus’ oplopen met twee mannen vanuit Jeruzalem terug naar Emmaüs, hun dorp. Hij praat met ze mee en spreekt hen tegen, Hij deelt zijn inzichten en eet met hen, d.w.z. .. zover komt het net niet!  Lucas 24.