Wij beperken onze vieringen de komende tijd tot on-line vieringen

Alleen online vieringen

De nieuwste coronamaatregelen hebben de komende periode (In ieder geval tot en met 28 april) ook effect op de bijeenkomsten van onze kerk, de Samen op weg Kapel. Een afvaardiging van de kerkenraad heeft vandaag besloten om de geplande vieringen alleen digitaal te doen. Dat betekent dat alleen de mensen die een actieve bijdrage leveren, in de kerk zullen zijn. U kunt vervolgens via de live stream deze vieringen on-line volgen.

Geen gemakkelijk besluit

U zal begrijpen dat dit geen gemakkelijk besluit is. Wij zitten juist in een tijd dat het bij elkaar komen zo gewenst is. En niet alleen gewenst, maar voor menigeen ook een grote behoefte. Een behoefte die er kan zijn omdat het juist al zo moeilijk is. Omdat door de corona er al zo veel persoonlijke problemen zijn, eenzaamheid en of verdriet is. En dan is een ontmoeting in de kerk, waar je advent, kerst en  een top 2000 kan vieren zo welkom.

En toch…

De aard van de oproep van onze regering en ook het advies dat vandaag is ontvangen van Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid van is, doet ons besluiten dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben die nog zwaarder weegt. Namelijk kerk zijn in de geest van de afgekondigde maatregelen. Dus zo veel mogelijk digitaal, met aandacht voor de kwetsbaren.

Wat doen wij wel?

Dat maakt dat wij nu een heldere lijn kiezen. Diensten, vieringen doen wij dus alleen digitaal. Maar we willen meer. Waar het kan willen wij juist nu ook graag extra aandacht hebben voor de kwetsbaren, de eenzamen, de mensen die hulp kunnen gebruiken. Ook dat is kerk zijn.

We willen hulp bieden?

Die hulp kunnen wij bieden via de al bestaande vormen, zoals de diaconie, het pastoraat, de hulpkring die Samen op Weg hulpgroep etc. Heeft u zelf (op welke manier dan ook) behoefte aan hulp, neem dan contact op met één van deze groepen. Adressen en telefoonnummers vindt u  op de laatste pagina van de kerkmail.

U kunt ook bellen met Tammo Hoogakker 0316 266108 of 06 52802069. Eventueel kan hij u helpen om u op basis van uw vraag te verbinden met de juiste personen.

Toch ontmoeten in de huiskamer

Hoe dan ook, blijft er wel de gelegenheid om de  inloopmomenten in de huiskamer te gebruiken: Die zijn dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur en donderdag van 11.00 tot 14.00 uur.

Andere ideeën:

En mogelijk heeft u zelf nog goed ideeën hoe wij in deze moeilijke tijd wij elkaar kunnen helpen. Mocht dat zo zijn, twijfel dan niet en laat het ons weten.

Blijf gezond, houd vol!

Namens de kerkenraad

Paul Vlaardingerbroek

Voor het advies van Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken: zie link: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/moderamen-begrijpt-goed-als-gemeenten-kiezen-voor-volledig-online/?fbclid=IwAR0OGfVvkm8GDh-iMIS-pwaJf9G2WN8Q6Zup4jO4oMw6TSakU2NQ_wtrb0A