Vanaf 5 juni 2021 kunnen max 50 mensen aanwezig zijn

Tevens online viering

We willen hulp bieden?

Hulp kunnen wij bieden via de al bestaande vormen, zoals de diaconie, het pastoraat, de hulpkring die Samen op Weg hulpgroep etc. Heeft u zelf (op welke manier dan ook) behoefte aan hulp, neem dan contact op met één van deze groepen. Adressen en telefoonnummers vindt u  op de laatste pagina van de kerkmail.

U kunt ook bellen met Tammo Hoogakker 0316 266108 of 06 52802069. Eventueel kan hij u helpen om u op basis van uw vraag te verbinden met de juiste personen.

Toch ontmoeten in de huiskamer

Hoe dan ook, er blijft gelegenheid om de  inloopmomenten in de huiskamer te gebruiken: Die zijn dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur en donderdag van 11.00 tot 14.00 uur.

Andere ideeën:

En mogelijk heeft u zelf nog goed ideeën hoe wij in deze moeilijke tijd wij elkaar kunnen helpen. Mocht dat zo zijn, twijfel dan niet en laat het ons weten.

Blijf gezond, houd vol en heb lief!

Namens de kerkenraad

Paul Vlaardingerbroek

Voor het advies van Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken: zie link: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/moderamen-begrijpt-goed-als-gemeenten-kiezen-voor-volledig-online/?fbclid=IwAR0OGfVvkm8GDh-iMIS-pwaJf9G2WN8Q6Zup4jO4oMw6TSakU2NQ_wtrb0A