IBO staat voor Inpiratie, Bezinning en Ontmoeting. PKN Duiven, Zevenaar, Westervoort, Didam en Lathum/Giesbeek hebben een gezamenlijk programma. Voor het seizoen 2018/19 hier een terugblik:

Een terugblik op het seizoen 2018-2019.

Het kerkelijk seizoen 2018-2019 loopt naar het eind. Dat geldt ook voor het jaarprogramma van Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting (I.B.O.) van Duiven, Westervoort en Zevenaar. Nu is het tijd om even terug te blikken. Het was een goed seizoen. Er werden door het jaar heen 29 verschillende activiteiten aangeboden. Dat waren: cursussen, lezingen/ gespreksavonden, muzikale activiteiten, voorstellingen, spirituele wandelingen, activiteiten rondom Kerst en speciale diensten. Kortom veel afwisseling en tijd om inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten en tijd voor bezinning.Alle activiteiten waren gebundeld in eenĀ  programmaboekje dat wijd werd verspreid. Er hebben dit jaar weer veel mensen deelgenomen. Meer dan we aanvankelijk hadden gedacht. Muziekactiviteiten (o.a. ook in Lathum) en bijzondere diensten/ vieringen werden het beste bezocht, vaak was er een goed gevulde kerk. Dat geldt ook voor de activiteiten rondom Kerst.
De opkomst bij de voorstellingen en de spirituele film was goed.
Bij de cursussen, lezingen en gespreksavonden kwamen gemiddeld 15 tot 20 belangstellenden, soms zelfs meer. Ook werden er een aantal spirituele wandeltochten georganiseerd, met meestal tussen de 8 en 12 deelnemers.
Kortom: de opkomst stemt ons tot tevredenheid. Maar we zijn vooral blij omdat alle activiteiten konden doorgaan en we achteraf in de meeste gevallen positieve reacties hoorden op de aangeboden activiteiten. Dat inspireert ons om ook voor volgend jaar weer een boeiend programma aan te bieden. Met de invulling daarvan zijn we op dit moment al een heel eind.
De samenwerking tussen Zevenaar, Duiven en Westervoort verloopt goed. Niet bij alle, maar wel bij veel activiteiten komen belangstellenden uit alle drie gemeenten. Maar soms zijn er ook belangstellenden (zowel kerkelijk als niet kerkelijk) uit andere gemeenten, zoals Babberich en Didam.
Voor het eerst werden er in het programmaboekje dit jaar ook enkele activiteiten vermeld die werden aangeboden door de Protestantse gemeenten in Lathum en Didam. Dit seizoen zijn verkennende gesprekken gestart met deze twee gemeenten en de Protestantse gemeente in Rijnwaarden om te kijken of we kunnen komen tot verdergaande samenwerking.
Voor de meeste activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd als vergoeding voor de onkosten. In 2018 heeft dat een klein positief resultaat opgeleverd.
Namens de werkgroep, Henk Bonnink