Pastoraat

Voor het uitvoeren van het pastoraat in onze gemeente wordt, behalve op de predikant, de ouderlingen en de diakenen, ook een beroep gedaan op een groot aantal wijkcontactpersonen. Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’.

Alle pastorale contacten lopen via de zogenoemde wijkteams. Het pastorale werk in onze gemeente wordt gecoördineerd door het “Cluster Pastoraat”. Daarin zijn de alle wijkteams vertegenwoordigd. Ook belangstellende gemeenteleden kunnen aan dit Cluster deelnemen. Het Cluster coördineert en stuurt het wijkwerk, regelt toerusting wijkteams, verdiept zich in actuele thema’s, bereidt de groothuisbezoeken voor en stimuleert wijkkringen. Iedere dinsdagochtend van 10 tot 13 uur zijn er Huiskamer ontmoetingen in de Huiskamer van de Witte SOW Kapel. Hier is iedereen welkom voor een ontmoeting met een kop koffie of thee.

PKN Duiven

Bedankt voor uw bezoek aan deze website. U kunt ons ook vinden op social media. Hieronder vindt u onze Facebook.

Links

Blijf op de hoogte