UIT HET CLUSTER ZWO

Overstroming in Nepal: Nieuws van Shree Prathana Mahila Samaj (SPMS)

De Protestantse Gemeente Duiven steunt sinds een aantal jaren SPMS in Nepal. In een vorig bericht hebben wij een update gegeven over het bezoek van onze contactpersoon Henk Blom aan Urmila, de oprichtster van SPMS. Urmila kreeg te maken met een ongelukkige val van één van de schoolkinderen, waardoor meerdere ouders hun kinderen van school hebben gehaald. De ene tegenslag is nauwelijks verwerkt of de volgende dient zich aan: een overstroming van de school!

Jaarlijkse moessonregens

Half juli 2019 zijn er veel moessonregens gevallen in Nepal. Zo ook in Kathmandu en Bhaktapur, de stad waar Urmila de school runt. Het wegenstelsel is niet opgewassen tegen de jaarlijkse moessonregens en drainage is allesbehalve optimaal. De overheid van Bhaktapur heeft de helft van de straat waaraan de school staat dit jaar verbeterd, maar de rest helaas nog niet. Omdat de school van Urmila lager ligt dan de straat is de afvoer overbelast geraakt en is de boel overstroomt. Hierdoor zijn kinderen ziek geworden en door de overlast kan het personeel niet lang aanwezig zijn op de school.

Acute hulp

Een deel van de financiële middelen die wij voor trainingen van SPMS gereserveerd hadden, is overgebleven omdat een aantal trainingen zijn doorgeschoven naar 2020. Dit overgebleven bedrag schenkt de PG Duiven aan Urmila in het kader van acute hulp. Urmila kan hiermee een muurtje bouwen rondom de school om het water tegen te houden.

Meer weten of lid worden van het Cluster ZWO?

Wil je meer informatie over SPMS of wil je het Cluster ZWO versterken? Je bent van harte welkom! Stuur een berichtje naar zwocoordinator@pkn-duiven.nl.

Namens het Cluster ZWO

Erna ter Maat, Mieke Lesuis, Donja Mijnarends en Paul Vlaardingerbroek