Overlijden

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Zo liet Paulus in zijn brief aan de Romeinen weten.

Dat dit wordt u tot troost en licht mag zijn in de moeilijke tijd rond het overlijden van een dierbare.
Bij overlijden en de wens tot een kerkelijke uitvaart kunt u rechtstreeks of via de uitvaartonderneming contact met ons opnemen. In samenspraak met onze predikant wordt de kerkdienst voorbereid. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden en u tot steun te zijn. Muzikale begeleiding is mogelijk door een van onze organisten. De kerkzaal beschikt over audio visuele apparatuur waarmee beeld en geluid gepresenteerd kan worden. Aan een uitvaartdienst zijn kosten verbonden, wij zullen u daar vroegtijdig over informeren.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in de maand november staan wij stil bij gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn. Dit doen wij alleen met instemming van de nabestaanden. Zij worden ruim van te voren uitgenodigd om aanwezig te zijn en zo gewenst medewerking te verlenen aan deze bijzondere dienst.

 Als u, als niet-lid, een aanvraag wilt doen voor huur van onze Kapel of u wilt medewerking van onze predikant, ds. Jolande van Baardewijk, kan een uitvaartondernemer contact opnemen met ona opnemen:

ds Jolande van Baardewijk 0316-242026 of Paul Vlaardingerbroek 0316-282963.

 

 

Programma december (klik hier)

...

Programma november (klik hier)

TOP2000 start inschrijving (klik hier)

Doe je mee met de TOP2000?De inschrijving is gestart.zie PROMO

Alpha cursus (klik hier)

ALPHA cursus start 21 oktober 2019 18:00: in de kapel aan Rijksweg 56b te Duiven De eerste Alpha-cursus is heel bijzonder geweest: groeiende openheid en steeds diepere gesprekken n.a.v. het ABC van het geloof. Afgelopen zondag 6 oktober hadden we een dienst rond de 12...

TOP2000 dienst (klik hier)

Vorig jaar ook zo genoten? Of juist spijt dat je deze dienst aan je voorbij had laten gaan na al die enthousiaste verhalen die je er over hoorde. Dan is er goed nieuws, want ook dit jaar wordt die weer gehouden. De Top2000 dienst!!!. Op zondag 29 december staat die...

Programma oktober (klik HIER)

BAZAAR 5 okt. (klik hier)

...

Startweekend (klik HIER). Samen

...

Programma september (klik HIER)

Programma IBO 2019/20 (klik HIER)

Hierbij reiken we u het nieuwe programma aan van de gezamenlijke werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting. We hopen dat u zich erdoor uitgenodigd zult voelen om één of meerdere bijeenkomsten te bezoeken. Om elk jaar weer een behoorlijk programma te kunnen...

OASE programma (klik HIER)

Programma Ontmoetings-soos ‘Oase’ seizoen 2019/2020 Het komende seizoen biedt Oase aan oude en nieuwe deelnemers weer een gevarieerd programma aan. Het programma ziet er onder voorbehoud als volgt uit: 28-08     Opening seizoen, terugblik Uitje en...

Overstroming Nepal

UIT HET CLUSTER ZWO Overstroming in Nepal: Nieuws van Shree Prathana Mahila Samaj (SPMS) De Protestantse Gemeente Duiven steunt sinds een aantal jaren SPMS in Nepal. In een vorig bericht hebben wij een update gegeven over het bezoek van onze contactpersoon Henk Blom...

Programma december (klik hier)

...

Programma november (klik hier)

TOP2000 start inschrijving (klik hier)

Doe je mee met de TOP2000?De inschrijving is gestart.zie PROMO

Alpha cursus (klik hier)

ALPHA cursus start 21 oktober 2019 18:00: in de kapel aan Rijksweg 56b te Duiven De eerste Alpha-cursus is heel bijzonder geweest: groeiende openheid en steeds diepere gesprekken n.a.v. het ABC van het geloof. Afgelopen zondag 6 oktober hadden we een dienst rond de 12...

TOP2000 dienst (klik hier)

Vorig jaar ook zo genoten? Of juist spijt dat je deze dienst aan je voorbij had laten gaan na al die enthousiaste verhalen die je er over hoorde. Dan is er goed nieuws, want ook dit jaar wordt die weer gehouden. De Top2000 dienst!!!. Op zondag 29 december staat die...

Programma oktober (klik HIER)

BAZAAR 5 okt. (klik hier)

...

Startweekend (klik HIER). Samen

...

Programma september (klik HIER)

Programma IBO 2019/20 (klik HIER)

Hierbij reiken we u het nieuwe programma aan van de gezamenlijke werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting. We hopen dat u zich erdoor uitgenodigd zult voelen om één of meerdere bijeenkomsten te bezoeken. Om elk jaar weer een behoorlijk programma te kunnen...

OASE programma (klik HIER)

Programma Ontmoetings-soos ‘Oase’ seizoen 2019/2020 Het komende seizoen biedt Oase aan oude en nieuwe deelnemers weer een gevarieerd programma aan. Het programma ziet er onder voorbehoud als volgt uit: 28-08     Opening seizoen, terugblik Uitje en...

Overstroming Nepal

UIT HET CLUSTER ZWO Overstroming in Nepal: Nieuws van Shree Prathana Mahila Samaj (SPMS) De Protestantse Gemeente Duiven steunt sinds een aantal jaren SPMS in Nepal. In een vorig bericht hebben wij een update gegeven over het bezoek van onze contactpersoon Henk Blom...

PKN Duiven

Bedankt voor uw bezoek aan deze website. U kunt ons ook vinden op social media. Hieronder vindt u onze Facebook.

Links

Blijf op de hoogte