Overlijden

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Zo liet Paulus in zijn brief aan de Romeinen weten.

Dat dit wordt u tot troost en licht mag zijn in de moeilijke tijd rond het overlijden van een dierbare.
Bij overlijden en de wens tot een kerkelijke uitvaart kunt u rechtstreeks of via de uitvaartonderneming contact met ons opnemen. In samenspraak met onze predikant wordt de kerkdienst voorbereid. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden en u tot steun te zijn. Muzikale begeleiding is mogelijk door een van onze organisten. De kerkzaal beschikt over audio visuele apparatuur waarmee beeld en geluid gepresenteerd kan worden. Aan een uitvaartdienst zijn kosten verbonden, wij zullen u daar vroegtijdig over informeren.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in de maand november staan wij stil bij gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn. Dit doen wij alleen met instemming van de nabestaanden. Zij worden ruim van te voren uitgenodigd om aanwezig te zijn en zo gewenst medewerking te verlenen aan deze bijzondere dienst.

 Als u, als niet-lid, een aanvraag wilt doen voor huur van onze Kapel of u wilt medewerking van onze predikant, ds. Jolande van Baardewijk, kan een uitvaartondernemer contact opnemen met ons opnemen:

ds Jolande van Baardewijk 0316-242026 of Paul Vlaardingerbroek 0316-282963.

 

 

Meldpunt seksueel misbruik

Meldpunt seksueel misbruik Wij willen een veilige kerk zijn voor alle mensen. Helaas komt seksueel misbruik ook voor binnen de Protestantse Kerk. Ieder die dat overkomt of is overkomen kan voor steun en begeleiding terecht bij het SMPR, meldpunt voor seksueel misbruik...

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland Tijdens advent geven we in de kerk aandacht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Iedere week hoort u het verhaal in de dienst van een kind dat is gevlucht voor oorlogsgeweld en terecht is gekomen in een kamp in...

TOP2000 FEEST 29 DEC wordt januari

Het TOP2000 feest komt er weer aan. Save the date: woensdagavond 29 december 2021. Wordt in 2022 STEMMEN Stuur je favoriete song(s) naar:...

PELGRIMSWANDELING 6/11

Beste Pelgrimswandelaars,Na de prachtige wandeling op de Posbank, medio september, gaan we op zaterdag 6 november weer een Pelgrimswandeling maken. Deze keer starten we op de parkeerplaats bij de Dorpskerk in Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 11. De wandeling...

Geef elkaar de ruimte

Als kerkenraad nemen we het advies van CIO over:Voor de kerkdiensten geldt de 1,5 meter maatregel. Ook enkele andere maatregelen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo...

11 SEPT. OPEN KERKEN IN WESTERVOORT EN DUIVEN

Open Monumentendag, zaterdag 11 september 2021. Op 11 september 2021 is het Open Monumentendag. Dan zijn de verschillende kerkgebouwen in De Liemers geopend en op veel plaatsen zal er iets te doen zijn. Door het Projectteam Gelders Genootschap worden fietsroutes...

Liemers magazine

De afspraken over mogelijk verdere samenwerking met de zes Liemerse protestantse gemeenten gaan eind juni een volgende fase in. Op 28 juni komen de zes moderamina bijeen om een onderzoekopdracht te geven en een stuurgroep te installeren. Om een nader beeld te krijgen...

OMDENKEN!?

OMDENKEN Ik ben in dit voorjaar in de diensten bezig geweest met ‘Lente in de kerk’, het boek van René van Loon. Om mezelf en de kijkers te prikkelen eens buiten de kaders te denken en buiten de hokjes te kleuren: we zijn een vergrijsde, blanke, middenstandskerk. Een...

Na 5 juni max 50 personen

Vanaf 5 juni 2021 kunnen max 50 mensen aanwezig zijn Tevens online viering We willen hulp bieden? Hulp kunnen wij bieden via de al bestaande vormen, zoals de diaconie, het pastoraat, de hulpkring die Samen op Weg hulpgroep etc. Heeft u zelf (op welke manier dan ook)...

CORONA PROTOCOL

GEBRUIKSPLAN KERKDIENSTEN EN ANDERE KERKELIJKE BIJEENKOMSTEN IN KAPEL PROTESTANTSE GEMEENTE TE DUIVEN/ Versie 0.10/05-06-2021 NOOT VOORAF: max 50 mensen de kerkdiensten worden gestreamd Let op: deze voorschriften zullen telkens worden bijgesteld. Het is van belang dat...

CORONA IN NEPAL

UIT HET CLUSTER ZWO Hoe gaat het met SPMS in Nepal? Net als de afgelopen jaren, steunt de PKN Duiven ook dit jaar SPMS in Nepal. Stichting SPMS is opgericht door Urmila, die zich al 18 jaar met passie inzet voor kansarme vrouwen en kinderen. SPMS richt zich op...

RAMP VAN ONGEKENDE OMVANG

UIT HET CLUSTER ZWO Besteding €1000 noodhulp: Wereldwijd strijden tegen corona Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar men dicht op elkaar leeft en waar weinig zorg is. Waar een dag niet gewerkt een dag geen inkomen en dus geen eten...

Meldpunt seksueel misbruik

Meldpunt seksueel misbruik Wij willen een veilige kerk zijn voor alle mensen. Helaas komt seksueel misbruik ook voor binnen de Protestantse Kerk. Ieder die dat overkomt of is overkomen kan voor steun en begeleiding terecht bij het SMPR, meldpunt voor seksueel misbruik...

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland Tijdens advent geven we in de kerk aandacht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Iedere week hoort u het verhaal in de dienst van een kind dat is gevlucht voor oorlogsgeweld en terecht is gekomen in een kamp in...

TOP2000 FEEST 29 DEC wordt januari

Het TOP2000 feest komt er weer aan. Save the date: woensdagavond 29 december 2021. Wordt in 2022 STEMMEN Stuur je favoriete song(s) naar:...

PELGRIMSWANDELING 6/11

Beste Pelgrimswandelaars,Na de prachtige wandeling op de Posbank, medio september, gaan we op zaterdag 6 november weer een Pelgrimswandeling maken. Deze keer starten we op de parkeerplaats bij de Dorpskerk in Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 11. De wandeling...

Geef elkaar de ruimte

Als kerkenraad nemen we het advies van CIO over:Voor de kerkdiensten geldt de 1,5 meter maatregel. Ook enkele andere maatregelen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo...

11 SEPT. OPEN KERKEN IN WESTERVOORT EN DUIVEN

Open Monumentendag, zaterdag 11 september 2021. Op 11 september 2021 is het Open Monumentendag. Dan zijn de verschillende kerkgebouwen in De Liemers geopend en op veel plaatsen zal er iets te doen zijn. Door het Projectteam Gelders Genootschap worden fietsroutes...

Liemers magazine

De afspraken over mogelijk verdere samenwerking met de zes Liemerse protestantse gemeenten gaan eind juni een volgende fase in. Op 28 juni komen de zes moderamina bijeen om een onderzoekopdracht te geven en een stuurgroep te installeren. Om een nader beeld te krijgen...

OMDENKEN!?

OMDENKEN Ik ben in dit voorjaar in de diensten bezig geweest met ‘Lente in de kerk’, het boek van René van Loon. Om mezelf en de kijkers te prikkelen eens buiten de kaders te denken en buiten de hokjes te kleuren: we zijn een vergrijsde, blanke, middenstandskerk. Een...

Na 5 juni max 50 personen

Vanaf 5 juni 2021 kunnen max 50 mensen aanwezig zijn Tevens online viering We willen hulp bieden? Hulp kunnen wij bieden via de al bestaande vormen, zoals de diaconie, het pastoraat, de hulpkring die Samen op Weg hulpgroep etc. Heeft u zelf (op welke manier dan ook)...

CORONA PROTOCOL

GEBRUIKSPLAN KERKDIENSTEN EN ANDERE KERKELIJKE BIJEENKOMSTEN IN KAPEL PROTESTANTSE GEMEENTE TE DUIVEN/ Versie 0.10/05-06-2021 NOOT VOORAF: max 50 mensen de kerkdiensten worden gestreamd Let op: deze voorschriften zullen telkens worden bijgesteld. Het is van belang dat...

CORONA IN NEPAL

UIT HET CLUSTER ZWO Hoe gaat het met SPMS in Nepal? Net als de afgelopen jaren, steunt de PKN Duiven ook dit jaar SPMS in Nepal. Stichting SPMS is opgericht door Urmila, die zich al 18 jaar met passie inzet voor kansarme vrouwen en kinderen. SPMS richt zich op...

RAMP VAN ONGEKENDE OMVANG

UIT HET CLUSTER ZWO Besteding €1000 noodhulp: Wereldwijd strijden tegen corona Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar men dicht op elkaar leeft en waar weinig zorg is. Waar een dag niet gewerkt een dag geen inkomen en dus geen eten...

PKN Duiven

Bedankt voor uw bezoek aan deze website. U kunt ons ook vinden op social media. Hieronder vindt u onze Facebook.

Links

Blijf op de hoogte