Ontstaan

In Duiven zijn nooit een afzonderlijke hervormde en gereformeerde kerk geweest. Duiven was van oudsher een Rooms-katholieke gemeenschap. Vanaf 1972 hebben protestantse mensen eigen kerkdiensten georganiseerd met welwillende medewerking van de paters Oblaten, die hun kapel beschikbaar stelden. Deze diensten hebben vanaf het begin een hervormd-gereformeerd karakter gehad, waarin zowel hervormde als gereformeerde predikanten en pastors voorgaan. Deze diensten worden gehouden in de Samen op Weg Kapel aan de Rijksweg 56b.
Onze voorgangers zijn geweest:
Ds. Francien Zeelenberg: van 1989 – 1995
Ds. Vijko Top:  van 1993 – 1995
Pastor Ada van Oost: van 1995 – 2002
Ds. Peter van den Berg: van 1996 – 2006
Ds. Lisette van Buuren: van 2007 – 2015
en vanaf dec 2017: Ds. Jolande van Baardewijk.

Op 1 januari 1990 worden we voor het eerst een zelfstandige Samen-Op-Weg gemeente. Op 11 oktober 1990 kopen we de Samen Op Weg Kapel van de gemeente Duiven (die inmiddels eigenaar was geworden).

Nadat eind 2003 landelijk besloten is de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk te fuseren, wordt de Duivense situatie bekrachtigd.  Vanaf Pasen 2005 zijn wij officieel Protestantse gemeente Duiven. Verkort: PKN Duiven De naam van onze Kapel wordt veranderd in SOW Kapel. Onder de nieuwe kerkorde van de PKN is de naam van ons College van Beheer veranderd in College van Kerkrentmeesters. Ook hebben we een echte kerkenraad gekregen.

De gemeente kent doopleden en belijdende leden en gastleden. Tot de gemeenschap van de gemeente worden ook de niet gedoopte kinderen van gemeenteleden gerekend én zij die blijk geven van verbondenheid met de gemeente.

PKN Duiven

Bedankt voor uw bezoek aan deze website. U kunt ons ook vinden op social media. Hieronder vindt u onze Facebook.

Links

Blijf op de hoogte