Besteding €500 noodhulp: slachtoffers cycloon Idai in Afrika
Op dit moment voltrekt zich in Zuidelijk Afrika een enorme humanitaire ramp. De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt.
Kerk in Actie is gestart met hulpverlening. Samen met het wereldwijde netwerk ACT biedt Kerk in Actie via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Samen wordt gewerkt aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten.
De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden hongerlijden.
De PKN Duiven heeft €500 gedoneerd uit het noodhulpfonds voor steun aan de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi.
Namens het ZWO-cluster,
Mieke Lesuis, Erna ter Maat, Donja Mijnarends en Paul Vlaardingerbroek zwocoordinator@pkn-duiven.nl