Meinie Visser: kerkelijk werker van de protestantse gemeente in Duiven

 

‘Ben je als kerkelijk werker een soort hulpdominee?’ is een vraag die mij weleens wordt gesteld. Nou nee, zo zou ik het niet willen noemen. Ds. Jolande van Baardewijk en ik zijn collega’s, maar we doen ons werk ieder vanuit onze eigen professionele positie, waarin we elkaar aanvullen maar ons ook van elkaar onderscheiden. Waar de predikant een theologische opleiding heeft gevolgd met een belangrijk accent op de uitleg van de Bijbel en het verbinden van deze geloofsverhalen met ons dagelijks leven, daar heeft de kerkelijk werker een theologische opleiding gevolgd met de nadruk op het begeleiden en aansturen van veranderingsprocessen bij mensen.

 

Met mensen optrekken heeft me altijd geboeid. Eerst vanuit mijn werk als leerkracht in het basisonderwijs en sinds 2017 als kerkelijk werker in de protestantse gemeenten in Duiven en Didam. Het leven is één grote ontdekkingstocht waarin een mens nooit te oud is om te leren. Het christelijk geloof vormt daarin voor mij een rode draad. Het geeft positieve energie om gaandeweg, met vallen en opstaan, te ontdekken op welke manier God in je leven doorwerkt. Deze ontdekkingstocht aan te gaan met anderen voelt daarbij als een verrijking.

 

In mijn werk richt ik me op het pastoraat. Mensen nabij zijn in perioden van blijdschap of verdriet, samen op zoek gaan naar mogelijke antwoorden op levensvragen, nieuwe geloofstaal verkennen wanneer men niet meer uit de voeten kan met de geloofsopvoeding van vroeger, werken aan gemeenschap, het leven vieren in vertrouwen op God.

 

pastoraat@pkn-duiven.nl