Zondag 5 mei bevrijdingsdag: ‘leven na bevrijding, in vrijheid’: makkelijk of niet?
God geeft 10 regels mee, waarom?
Kom mee op 5 mei vanaf 10.15 uur. Aanvang dienst 10.30 uur.

Uitleg thema door ds. Jolande
Vandaag is bevrijdingsdag, vieren we altijd 5 mei! We vieren dat we vrij zijn, de oorlog voorbij is. Die oorlog hebben we meestal zelf niet mee gemaakt. Wie wel? Oorlog is iets verschrikkelijks.
Vrijheid krijgen is heerlijk. Maar als je 5 jaar als knecht, slaaf hard hebt moeten zwoegen voor je overheersers, weet je eerst niet eens, wat je met vrijheid moet, als je uit gefeest bent. Hoe vul je je tijd in? Hoe ga je zelf weer je land regeren? Wie moet of mag regeren? Met welke regels?
Vroeger bevrijdde God ook het volk Israel, een grote familie, uit Egypte. Daar hadden ze hard moeten zwoegen en waren ze afgebeuld door de Farao en zijn slavendrijvers. Ze leefden altijd in angst. Nu waren ze vrij, maar.. in de woestijn!
God wilde hen een mooi land geven om in vrijheid te wonen. Maar hoe doe je dat? Daarom gaf God Israel in de woestijn regels mee, aanwijzingen. 10 voor elke vinger 1. Tot een jaar of 20, 30 geleden werden de 10 regels elke zondag in de kapel gelezen. Kennen we ze nog? Ze staan in de Bijbel in Exodus 20:1-17 (bijbel in gewone taal).

  1. alleen God vereren. Niet je geld of een mens of sex of macht naast God; alleen God.
  2. God vereren is door bidden, zingen, over God praten, niet door God af te beelden en voor een beeld te knielen
  3. Respect voor Gods naam, niet vloeken!
  4. De sabbat, is de rustdag respecteren! Een dag rust per week houd je gezond. God rustte zelf ook uit na 6 scheppingsdagen.
  5. Respect voor je vader en moeder!
  6. Respecteer het leven, je mag niemand vermoorden!
  7. Respect voor je eigen en andermans partner;wees trouw!Je mag geen overspel plegen.
  8. Respect voor de spullen, huis en geld van een ander, niet stelen!
  9. Respecteer de waarheid, lieg niet en wees betrouwbaar!
  10. Respecteer alles van een ander, wees niet jaloers of hebberig. Wees tevreden!