PROGRAMMA INSPIRATIE, BEZINNING & ONTMOETING
SEPTEMBER – DECEMBER 2020

Hierbij reiken we u het nieuwe programma aan van de gezamenlijke werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting van de Protestantse gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.

Vanwege de coronacrisis hebben we het programma opgesplitst. Onderstaande activiteiten hebben betrekking op de periode september – december 2020; informatie over het programma vanaf januari 2021 volgt later dit jaar. Mochten de ontwikkelingen rond COVID-19 daartoe aanleiding geven, kunnen programmaonderdelen worden gecanceld. Wij vragen u ook om uzelf vooraf aan te melden voor de activiteiten.

We hopen dat u zich desondanks uitgenodigd zult voelen om één of meerdere bijeenkomsten te bezoeken.

Om elk jaar weer een behoorlijk programma te kunnen bieden, hebben we financiën nodig. Daarom vragen we voor de meeste bijeenkomsten een kleine vergoeding (koffie of thee zijn hierbij inbegrepen). U kunt de bijdrage voldoen bij aanvang van de betreffende bijeenkomst.

Werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting:

Henk Bonnink               De Hoge Hoeve 33        Westervoort     
tel. (026) 311 45 22

Peter van Maurik           Roodwilligen 18             Zevenaar         
tel. (0316) 34 24 73

Alies Rutgers                Zonegge 11-19              Zevenaar         
tel. (0316) 52 54 78

Henk Trapman              ’t Stegeslag 2               Zevenaar         
tel. (0316) 33 27 63

Paul Vlaardingerbroek    Doornenburgallee 4        Duiven             
tel. (0316) 28 29 63                  

CHRISTELIJKE MEDITATIE IN ZEVENAAR

In de afgelopen jaren hebben veel mensen aangegeven behoefte te hebben aan meer spiritualiteit buiten de reguliere erediensten om. Christelijke meditatie is een aanbod dat in deze behoefte kan voorzien.

Meditatie is in de afgelopen decennia zeer populair geworden in het westen. Diverse religies en geloofsstromingen bieden het in de een of andere vorm aan. Een therapeutische vorm die veel voorkomt is mindfulness dat sterk gestoeld is op boeddhistische meditatietechnieken.

Christelijke meditatie is anders, het is niet therapeutisch gericht. Wel is het gericht op de relatie: de relatie met jezelf, met de ander en met wie je bent voor God. Binnen de christelijke meditatie putten  we dan ook uit de grote hoeveelheid schriftelijke, maar ook beeldende bronnen, die we rijk zijn. Kortom, we gebruiken teksten uit de Bijbel, maar ook andere teksten uit de christelijke traditie. Ook iconen en andere afbeeldingen zullen aan bod komen.

In de eerste periode zullen we ons met name bezig houden met de Lectio Divina oftewel de Goddelijke lezing. Deze valt in vier fasen uiteen: de lezing, de overweging, het gebed en het schouwen.

In de bijeenkomsten zal er telkens een klein stukje informatie gegeven worden over meditatie en de christelijke meditatie in het bijzonder. De nadruk ligt echter niet op kennisoverdracht, maar in het praktiseren van de meditatie. Het is de bedoeling dat mensen niet een vast aantal bijeenkomsten moeten volgen, maar dat men naar behoefte kan instromen.

Er wordt een bijdrage gevraagd van € 3 per bijeenkomst.

Het zijn zitmeditaties, die we gewoon zittend op een stoel volbrengen. Het kan zijn dat mensen (hun eigen) mediatiekrukjes of -kussens willen gebruiken.

De bijeenkomsten staan voor iedereen open. Wel moet men zich realiseren dat het christendom ons uitgangspunt is. Tevens moet men in staat zijn om zeker 20 minuten aaneengesloten te kunnen blijven zitten.

Datum:                         startbijeenkomst vrijdag 4 september 2020, daarna eens per twee weken

Plaats:                         Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar

Tijd:                             9.00 – 10.00 uur

Begeleiding, aanmelding

en nadere inlichtingen:   Eric van der Wal, tel. (06) 16 20 86 21, e-mail e.vanderwal1@me.com

Kosten:                        € 3,- per bijeenkomst

PELGRIMSWANDELING 1

Het ligt in de bedoeling om in september weer een Pelgrimswandeling te gaan maken. 

We verzamelen dan om 10.30 uur bij camping Rhederlaagse Meren aan de Marsweg 2 in Lathum. We gaan deze keer op eigen gelegenheid naar deze verzamelplek, om mogelijke besmettingen met corona in auto’s te voorkomen. Van daar af lopen we naar camping De Veerstal, steken dan over met het pontje naar Giesbeek en lopen zo terug naar Lathum. Totaal ongeveer 7 km. 

In de buitenlucht lopen is veilig, mits we ongeveer 1,5 m afstand van elkaar houden.

Nemen jullie zelf weer een lunchpakket en eventueel wat te drinken mee?

Onderweg zullen we o.l.v. ds. Jolande enkele malen stilstaan bij het thema: “Door het Water”.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk (zie hieronder).

Datum:             zaterdag 5 september 2020

Tijd:                 zie boven

Leiding  :           ds. Jolande van Baardewijk

Kosten:            € 1,- (voor het pontje)

Aanmelding:      Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

LIVE MUZIEK: THE VALLEY FOUR

Vier muzikanten brengen het christelijke levensverhaal van Johnny Cash met gospels en andere Americana muziek. De muziek wordt met (korte) verhalen afgewisseld.

Reserveren verplicht (i.v.m.toegestane aantal vanwege corona) via info@pkn-duiven.nl

Datum:                         zaterdag 5 september 2020

Plaats:                         Witte Kapel, Rijksweg 56b te Duiven

(parkeerplaats achterzijde naast het gemeentehuis)

Aanvang:                      20.00 uur

Kosten:                        € 5,-

Contactpersoon:            Paul Vlaardingerbroek, tel. (0316) 28 29 63, e-mail paul.vlaardingerbroek@gmail.com

LIVE MUZIEK: HARPSONGS

In de nieuwe concertserie van Marja de Jong staat het thema Merci + Mercy (Dank en Compassie) cenraal. Als professioneel musicus zingt zij in allerlei stijlen: van klassiek tot singer-songwriter, van swingend tot meditatief. In diverse talen gaat het over: Liefde, Licht, Verbondenheid, muziek en de natuur.

Reserveren verplicht (i.v.m.toegestane aantal vanwege corona) via info@pkn-duiven.nl

Datum:                         zondag 4 oktober 2020

Plaats:                         Witte Kapel, Rijksweg 56b te Duiven

(parkeerplaats achterzijde naast het gemeentehuis)

Tijd:                             15.30 – 16.30 uur

Kosten:                        € 10,-

Contactpersoon:            Paul Vlaardingerbroek, tel. (0316) 28 29 63, e-mail paul.vlaardingerbroek@gmail.com

THEMA-AVOND OVER EENZAAMHEID

Begin oktober organiseert de werkgroep Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting van de Liemerse kerken een thema- avond over Eenzaamheid.

Iedereen heeft dit jaar tijdens de coronacrisis kunnen ervaren wat het is om thuis te moeten blijven en geen bezoek te mogen ontvangen. Het was een ingrijpende, zware tijd. Veel mensen waren alleen en onder hen waren er die zich erg eenzaam voelden.

Eenzaamheid kan mensen diep raken. Het missen van dierbaren en het nauwelijks hebben van contacten gaat vaak gepaard met negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst.

Daarbij heeft eenzaamheid allerlei gevolgen zowel lichamelijk, psychisch en maatschappelijk.

Maar wat is eenzaamheid nu precies? En wat doet het met mensen?

Hoe herken je eenzaamheid?

Wat zijn signalen en kenmerken die op eenzaamheid kunnen duiden?

Welke beelden, ideeën en eigen ervaringen heb je zelf bij eenzaamheid?

Wat is er nodig om zo’n situatie te veranderen?

Welke hulp is er mogelijk?

Kortom allerlei vragen…

Daarover en over eenzaamheid in het algemeen gaat het op deze thema-avond. U/jij  bent van harte welkom. Vooraf aanmelden is noodzakelijk (zie hieronder). Er zijn op dit moment maximaal 20 plaatsen beschikbaar.

Datum:             maandag 5 oktober 2020

Plaats:             Paalmanhuis, Dorpstraat 63 te Westervoort                              

Aanvang:          20.00 uur                                                                      

Leiding:            Baukje Boschker en Meinie Visser                                           

Kosten:            € 3,-

Aanmelding:      Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

KERKPROEVERIJ

Doe je mee met de digitale Kerkproeverij in Duiven?

Meld je aan bij info@pkn-duiven.nl

Datum:                         zondag 11 oktober 2020

Aanvang:                      10.30 uur

Contactpersoon:            Paul Vlaardingerbroek, tel. (0316) 28 29 63, e-mail paul.vlaardingerbroek@gmail.com

ONGEMAKKELIJKE TEKSTEN IN HET OUDE TESTAMENT VAN DE BIJBEL

Waarom zou God het goed vinden dat volken worden uitgemoord?

Waarom moet een volk 40 jaar door de woestijn trekken?

Waar is het lijden in de wereld goed voor?

Neem deel aan het behandelen van verschillende ongemakkelijke onderwerpen door je aan te melden via info@pkn-duiven.nl. Max. 30 personen in de kapel (of digitaal als samenkomen niet mogelijk is).

Datum:                         donderdag 29 oktober en 5 november 2020

Plaats:                         Witte Kapel, Rijksweg 56b te Duiven

(parkeerplaats achterzijde naast het gemeentehuis)

Tijd:                             19.30 – 21.30 uur

Leiding:                        ds. Jolande van Baardewijk

Kosten:                        € 3,- per avond

Contactpersoon:            Paul Vlaardingerbroek, tel. (0316) 28 29 63, e-mail paul.vlaardingerbroek@gmail.com

PELGRIMSWANDELING 2

De tweede Pelgrimswandeling van dit seizoen is gepland in oktober. We verzamelen dan om 10.30 uur bij het bezoekerscentrum in Rheden en gaan van daaruit ongeveer 7 km wandelen op de Posbank.

In de buitenlucht lopen is veilig, mits we 1,5 m afstand van elkaar houden.

Nemen jullie zelf weer een lunchpakket en eventueel wat te drinken mee?

Onderweg zullen we o.l.v. ds. Jolande enkele malen stilstaan bij een nader te bepalen thema.

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Aanmelding vooraf is noodzakelijk (zie hieronder).

Datum:             zaterdag 31 oktober 2020

Tijd:                 zie boven

Leiding  :           ds. Jolande van Baardewijk

Aanmelding:      Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

MIDWINTERHOORNTOCHT

Tijdens de midwinterhoorntocht kunt u een bezoek brengen aan de Ontmoetingskerk, waar verschillende activiteiten plaats zullen vinden.

Datum:             zondag 27 december 2020

Plaats:             Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar

Tijd:                 vanaf 11.00 uur

TOP 2000 KERKDIENST DUIVEN

Luisteren naar en meezingen met de mooiste nummers uit de Popgeschiedenis. Wat hebben de popnummers ons te zeggen en te brengen?

Datum: zondag 27 december 2020

Nadere informatie volgt in november