Huwelijk

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. (…) Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Over de grootsheid van liefde, uit de brief van Paulus aan de Korientiers.

Het kerkelijk huwelijk is een tastbaar teken van de liefde tussen mensen. Je laat aan elkaar en ten overstaan van God en allen die in de viering aanwezig zijn zien hoeveel je van elkaar houdt.

Het huwelijk is in onze gemeente mogelijk voor echtparen die in de geest van wat de Bijbel ons leert willen leven. Wij maken daarbij geen onderscheid naar religie of geslacht. Het huwelijk wordt voltrokken door onze predikant. Laat ons uw wens ruim voordat u in het huwelijk wilt treden weten via contact. Samen met de predikant wordt de viering voorbereid.

Wilt u onze SOW Kapel gebruiken voor een huwelijksvoltrekking op eigen wijze dan is dit in beginsel mogelijk. Laat via contact uw wensen en motivatie aan ons weten.

Aan een huwelijk in onze kapel zijn kosten verbonden. Op verzoek kunnen wij u hierover nader informeren.

 

 

Plaats hier de titel

Plaats hier de tekst

PKN Duiven

Bedankt voor uw bezoek aan deze website. U kunt ons ook vinden op social media. Hieronder vindt u onze Facebook.

Links

Blijf op de hoogte