Diaconie

Elke zondag staan bij PKN Duiven de ‘mededelingen van de diaconie’ in de liturgie. Eén van de diakenen laat weten voor wie dat boeket bloemen is die voor in de kerk staat en daarnaast worden de collectes van de dienst toegelicht. Maar wat is diaconie en waarom staat het elke week op het programma?

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienen. Vanuit de bijbel is al te lezen dat Gods hart uitgaat naar de zwakke en hulpbehoevende. Ontferming over en zorg voor de naaste in nood vormt een basiskenmerk van iedere Christen. De gemeente wordt opgeroepen om het voorbeeld van Christus te volgen. Om deze reden heeft de kerk dit vanaf het begin als één van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geeft ook de PKN Duiven concreet gestalte aan deze bijbelse boodschap. Diakenen nemen de diaconale taak van de gemeente niet over, maar de diaconie helpt de gemeenteleden om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. Ze inventariseren gaven en noden binnen de gemeente en brengen die bij elkaar.

Als Diaconie van de Protestante Gemeente te Duiven bieden wij hulp aan hen die het nodig hebben binnen de bescheiden middelen die ons ter beschikking staan. De diaconale hulpverlening strekt zich niet alleen uit tot leden van de gemeente, maar ook tot mensen die hulp nodig hebben buiten de gemeente. Mocht u mensen kennen die de hulp vanuit de diaconie hard zouden kunnen gebruiken, dan horen wij dat graag. Want een goede invulling van de diakonale taken dat doen we z’n allen.

PKN Duiven

Bedankt voor uw bezoek aan deze website. U kunt ons ook vinden op social media. Hieronder vindt u onze Facebook.

Links

Blijf op de hoogte