Tot 28 april alleen online

Wij beperken onze vieringen de komende tijd tot on-line vieringen Alleen online vieringen De nieuwste coronamaatregelen hebben de komende periode (In ieder geval tot en met 28 april) ook effect op de bijeenkomsten van onze kerk, de Samen op weg Kapel. Een afvaardiging...

IBO Programma 2020

PROGRAMMA INSPIRATIE, BEZINNING & ONTMOETING SEPTEMBER – DECEMBER 2020 Hierbij reiken we u het nieuwe programma aan van de gezamenlijke werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting van de Protestantse gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Vanwege de...

CORONA PROTOCOL

GEBRUIKSPLAN KERKDIENSTEN EN ANDERE KERKELIJKE BIJEENKOMSTEN IN KAPEL PROTESTANTSE GEMEENTE TE DUIVEN/ Versie 0.9/23-01-2021 NOOT VOORAF Vanaf 15 dec 2020 zijn er alleen streaming KERKDIENSTEN. GEBRUIKSPLAN KERKDIENSTEN is niet geldig tot nader bericht. Let op: deze...

CORONA IN NEPAL

UIT HET CLUSTER ZWO Hoe gaat het met SPMS in Nepal? Net als de afgelopen jaren, steunt de PKN Duiven ook dit jaar SPMS in Nepal. Stichting SPMS is opgericht door Urmila, die zich al 18 jaar met passie inzet voor kansarme vrouwen en kinderen. SPMS richt zich op...

RAMP VAN ONGEKENDE OMVANG

UIT HET CLUSTER ZWO Besteding €1000 noodhulp: Wereldwijd strijden tegen corona Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar men dicht op elkaar leeft en waar weinig zorg is. Waar een dag niet gewerkt een dag geen inkomen en dus geen eten...

Heeft u ook nieuws? Wij horen het graag. U kunt dit mailen naar nieuws@pkn-duiven.nl