Beleid

Onze beginselen (2016 – 2021)

Uit de bezinning met de gemeenteleden en kerkenraad, waarin wij gezocht hebben naar kernwoorden voor de Protestantse Gemeente te Duiven, zijn de volgende kernwoorden naar voren gekomen:

  • Verbinden
  • Ruimte
  • Focus
  • Geestelijke leiding
  • Perspectief

Al deze kernwoorden hebben naast een ‘geestelijke component’ ook een ‘sociale component’: ze zeggen iets over ons geloof maar ook over hoe we met elkaar omgaan.

Verbinden 
Zich verbinden met God en oog hebben voor Gods verbinding met ons en met de ‘wereld’. Het is ook: onderlinge verbinding als gemeenteleden tot een gemeenschap en verbinding van en met de samenleving. Verbinden als kernwoord heeft in Duiven actualiteit, omdat het gemeentezijn soms als losse eilandjes ervaren wordt.

Ruimte 
Ruimte maken voor God en de boodschap van Jezus in ons leven en kerkzijn. Het is ook: ruimte geven aan de diversiteit van geloven en betrokkenheid bij de kerk, elkaar daarin verrijken. En het is: ruimte maken voor de samenleving die met z’n vreugden en noden een plek vraagt in ons kerkzijn. Ruimte als kernwoord heeft  in Duiven actualiteit, omdat wij merken dat door het ontstaan van deze kerkelijke gemeente ‘diversiteit’ belangrijk is, ruimte gevraagd wordt voor nieuwe vormen van kerkzijn en ruimte voor de diverse generaties in hun eigenheid.

Focus 
Gericht zijn op de kern van het geloof in God en in Jezus Christus, bezig met de bron en met de Bijbel. Het is ook: in de gemeenschap gefocust zijn op de beginselen van het kerkzijn en beseffen dat kerkzijn altijd kerkzijn naar buiten is. De samenleving is van betekenis voor de kerk, omdat zij ons uitdaagt om het geloof in praktijk te brengen en de betekenis van Jezus te laten zien. Focus als kernwoord heeft in Duiven actualiteit, omdat het risico is zich te verliezen in allerlei ‘doe- en regeldingen’ die energie vreten in plaats van inspiratie geven.

Geestelijke leiding
De bron (God en de Bijbel) als richtsnoer voor leven en samenleven laten klinken. Het is ook: beleid in de kerk moet erop gericht zijn gemeenteleden te vormen en toe te rusten voor leven en samenleven.  Het gaat niet om de organisatie op zich, maar om de reflectie op en inspiratie van het leven in navolging van Christus. Het is met elkaar zoeken naar de inspiratie van Gods Geest en zo elkaar inspireren. Geestelijke leiding  als kernwoord heeft in Duiven actualiteit, omdat veel stemmen  uit alle generaties klinken naar de betekenis van het geloof met betrekking tot deze tijd. Er is vraag naar vorming en toerusting via de klassieke vormen van kerkzijn als de zondagse kerkdienst, maar ook in nieuwe vormen. En er is noodzaak om in een gemeente met een ‘doe’ karakter, ruimte te scheppen voor bezinning op de bron.

Perspectief 
Jezus heeft nooit een/de kerk gesticht. Hij belichaamt Gods Koninkrijk en brengt dat dichtbij. Zo is het perspectief niet koste wat kost de eigen organisatie overeind houden, maar zoeken om het koninkrijk van God dichtbij te laten zijn. Het is ook: niet naar binnen gericht zijn, maar naar buiten gericht zijn. Gericht op samenwerking met andere gemeenten in de Liemers, andere kerken in Duiven en (soms onverwachte) partners in de samenleving. Perspectief als kernwoord heeft in Duiven actualiteit, omdat voor echt kerkzijn de blik niet naar binnen gericht moet zijn op de ‘eigen’ organisatie, maar naar buiten gericht om samen met anderen iets van Gods Rijk te laten zien.

Bij elk kernwoord is steeds de vraag: hoe krijgt het bij ons persoonlijk en als gemeenschap gestalte en op welke (nieuwe) wijze willen en kunnen wij het zichtbaar maken?

 

PKN Duiven

Bedankt voor uw bezoek aan deze website. U kunt ons ook vinden op social media. Hieronder vindt u onze Facebook.

Links

Blijf op de hoogte