Wat een mooie opbrengst! Het gaat om toezeggingen van onze gemeenteleden. Hartelijk dank hiervoor. Actie Kerkbalans is onze belangrijkste inkomstenbron. Wij hebben een opbrengst van € 80.000 begroot. Verwacht wordt dat wij dit halen via onze herhalingsactie die nog voor de zomer zal plaatsvinden. In totaal zijn door onze lopers 772 adressen bezocht. Ruim 40% van de bezochte adressen heeft € 50 of meer toegezegd.  Deze groep van gevers zorgt zo voor meer dan 95% van de totale opbrengst. Een hoopvolle ontwikkeling is dat 10%  meer heeft toegezegd dan in 2017.