Achtste zondag van de herfst. Of is het een zondag van de kentering, die laatste zondagen naar advent toe?

Er verandert wat: kortere dagen, langere nachten!

SCHRIFTLEZINGEN: Leviticus 19:1,2, 9-18 & Marcus [12:28]-34


Er zijn zoveel verschillende vormen van liefde als er momenten zijn in de tijd!

Jane Austen (1775-1817)


In beide lezingen gaat het om liefde tot God en de naaste! Hoe geef je dat vorm in je leven, vandaag!

Liefde geven is een levenshouding! Daarbij gaat het om bewogenheid met kwetsbare mensen. Dat is toch de levensstijl van de messiaanse gemeente! Hier en nu!

Het wordt zeker zichtbaar in de Tafeldienst. Liefhebben is de opdracht aan het volk van God!

Daarom: laat wat achter van de oogst voor wie leven met een tekort! Let eens op de tien woorden, zoals weergegeven in het boek Leviticus.

Men veronderstelt nu, dat ze geschreven zijn met het oog op kinderen. Ook zij leren toch wat liefhebben is?

Waar heeft men dat van afgeleid?

* Eer uw moeder en uw vader. De moeder gaat voorop!

* moord en overspel ontbreken.

* nadruk ligt op steel niet, bedrieg niet!

Het tafelgebed koos ik onder andere voor de woorden:

Voor al degenen die van liefde durfden leven en zo uw NAAM heilig en hoog hielden danken wij U!…

Predikant: ds. K├Ąti van Bergen