In deze dienst is mevrouw T.M. Werner onze voorganger.