Tijdens deze diaconale viering is Anton Metske (Kruispunt Arnhem) onze voorganger.