Deze oudejaarsviering ziet er anders uit dan andere kerkdiensten. Deze keer staat er een zevenarmige kandelaar in ons midden. Tijdens de viering zullen we de zeven kaarsen één voor één aansteken. Ze symboliseren zeven gebieden van licht en schaduw in het jaar dat nu eindigt. Zo staan we stil bij de spanningen in de grote wereld èn bij de mooie momenten in diezelfde wereld – bij beide branden we een kaars. Dat doen we ook als we in stilte denken aan de geliefden die ons in de familie-, vrienden- en kennissenkring ontvielen èn ook als we stilstaan bij de nieuwe generatie die werd geboren. Daarna ontsteken we kaarsen als we denken aan persoonlijke momenten van kleine en grote teleurstellingen en aan die van hoopvolle en hartverwarmende dingen in onze levens. Tenslotte ontsteken we de middelste, de zevende kaars als een symbool voor de Schrift, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Ik hoop met u op een gezegend samenzijn in deze laatste kerkdienst van 2015.

Ds. Paul Moet, Velp