De eerste dienst in het nieuwe jaar, waarvóór en waarnà we elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen, of ‘veel heil en zegen’, of hoe je het ook maar formuleren wilt. Het lezingenrooster vraagt ons ieder jaar op die eerste zondag van het jaar het verhaal van de Wijzen uit het Oosten te lezen, Mattheüs 2 : 1 – 12. Het is niet gemakkelijk daar ieder jaar iets nieuws aan te ontdekken.

Toen ik daarover aan het nadenken was, bracht de post ons een nieuwjaarsbrief van een vriendin uit Zwitserland, die daarin een lied had afgedrukt dat ik niet kende, en dat begint met “Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist.”. Dat lied sprak mij erg aan. Ik heb er nog geen Nederlandse vertaling van gevonden, wat jammer is, want de melodie is bij ons wel bekend. Maar het hielp mij wel om te ontdekken, hoe de Wijzen ons kunnen helpen om het nieuwe jaar met goede moed binnen te gaan …

Hans Brezet