SCHRIFTLEZINGEN: Genesis [28:10]-22 Lukas [24:13]-19/28-32

Psalm voor deze zondag is psalm 81

Het paaslicht hebt Gij ons gegeven tot nieuwe mensen hebt Gij ons gemaakt.

Zowel Jakob als de Emmaüsgangers gaan op weg vanuit het donker naar het licht! Niet voor niets worden christenen mensen-van-de-weg genoemd.

Op weg gaan betekent loslaten! Dat geldt tot op de dag van vandaag. Je mag op weg gaan met zegenende woorden.

Dat geldt voor Jakob. Dat geldt voor de Emmaüsgangers. Dat geldt voor ieder van ons. Misschien wel de woorden:

God zal met jullie meegaan als licht in je ogen als een lamp voor je voet, hoop in je hart!

Käti van Bergen