Op zondag 29 september is ’s ochtends een dienst rond werelddiaconaat, de afronding van het project van Kerk in Actie in Nepal en India rond kinderen uit de textielindustrie helpen en vrouwen aan een menswaardig loon, ‘Fairtrade’.

De teksten die we lezen, zijn Amos 6:1-8 en Lucas 16: 19-31, het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus.