Op deze zondag, met het Paasverhaal nog vers in ons geheugen, lezen we het bekende verhaal van Lucas 15 over zonen die mogen thuiskomen. En daarbij focussen we op de oudste zoon. Het valt ons vaak gemakkelijker om ons te identificeren met de jongste zoon, want die mocht èn de bloemetjes buiten zetten èn weer thuiskomen. Maar de oudste zoon? Hij was toch al thuis? Het schilderij van Rembrandt over deze gebeurtenis helpt ons om de oudste zoon te begrijpen. En misschien lijken we meer op hem dan we zouden willen. Van onze eigen wrok zijn we ons vaak nauwelijks bewust. Wat belet ons om thuis te komen?

Peter van den Berg.