Op het rooster staat de lezing over Martha en Maria (Lucas 10). Het is zowel een vervolg als een tegenhanger van het verhaal over de barmhartige Samaritaan. Verhalen over zorg. Veel gemeenteleden werken beroepshalve in de zorg, maar nog meer mensen zijn mantelzorger. Boven beide verhalen staat de uitspraak van Jezus: ‘Doe dat en u zult leven’. Maar wat is nu goede zorg? En zijn er grenzen aan de zorg? In deze dienst onder het motto ‘Zin in zorg’ denken we daarover met elkaar na. Misschien zijn er dan mensen die ik kan interviewen over hun zorgen voor? Als je me mailt, dan kunnen we overleggen: ds.petervandenberg@pgsoest.nl.

Ds. Peter van den Berg