Deze zondag, waarop ds. Jolande onze voorganger is, is de dienst met afscheid van ambtsdragers (Hans Cock, Meinie Visser, Alwin Docter, Gerrit Mons en Gerben Niehof) en bevestiging van onze nieuwe voorzitter als ouderling, namelijk Cees den Hertog.

In de dienst staat 1 Korintiërs 12 als hoofdstuk centraal: in dit hoofdstuk dat zo prachtig overvloeit in het loflied van Paulus op de liefde, die opofferend, geduldig en vergevend is. In dit hoofdstuk 12 staat de gemeente als ‘lichaam’ van Jezus Christus centraal. Daarin zijn we elkaar gegeven; en kunnen we niet zonder elkaar. We krijgen daarvoor niet alleen gaven (talenten en kundigheden) maar zijn zelfs ‘gaven’ aan elkaar.