Simeon en Anna, twee trouwe getuigen uit Israël die leefden in verwachting. En die nu inderdaad het kind herkennen en het als eersten mogen zegenen. Zo treedt uit de schoot van Israël, in de eerste plaats voor dit Israël zelf, dit kind dat de koning zal zijn voor heel de wereld. Via de armen van Simeon en Anna de wereld tegemoet: dat is de plaatsbepaling van Gods heil. Dat gaat door diepe dalen. De duisternis tegemoet. En toch wordt het gedragen door de vreugde dat God naar ons heeft omgezien.

Ds. Wessel ten Boom