Op deze zondag is mevrouw G. Heijnen onze voorganger tijdens de dienst.