Wie een kwartier voordat deze dienst begint al in de kerk is, kan niet alleen de beste plaatsen krijgen, maar ook gelijk al meezingen. Want we beginnen vooraf met een paar bekende meezingers, die trouwens in de dienst zelf ook niet zullen ontbreken! Het is niet altijd gemakkelijk om zo’n oud verhaal, waar een zweem van romantiek en nostalgie om heen is gekomen, te verbinden met onze wereld van nu: een wereld van twitter en facebook maar tegelijk van een hunkering naar licht, troost en uitzicht.

De adventsweken hebben voor de kindernevendienst al in het teken gestaan van “TIJD VOOR HET LICHT”. Dat hebben we als voorbereidingsgroep ook gekozen als thema van deze kerstmorgendienst. Want het wordt langzamerhand wel tijd, dat er LICHT in de duisternis komt. En dat in een tijd, dat er zóveel soorten lampen te koop zijn voor allerhande verschillende doeleinden. Daarom lezen we ook niet alleen het bekende geboorteverhaal uit Lucas 2, maar ook de manier waarop de evangelist Johannes aan het begin aan zijn evangelie de betekenis van Jezus’ komst weergeeft: “Het licht schijnt in de duisternis …” Misschien kunnen we daar een lichtstraaltje van mee nemen, voor … ja voor wie of wat ?

Ds. Hans Brezet