Ds. Jolande gaat voor op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tekst: Openbaring 3: 7-13, de brief van Johannes aan de gemeente van Filadelfia (Turkije), die Christus aan Johannes opdraagt om te schrijven. Wie overwint, zal door God beloond worden een zuil in Zijn tempel en Zijn stad, met inscriptie: beschermd en geëerd met Gods naam en die van Christus!

Op zondag worden de namen genoemd van wie overleden, hun doop-, voor- en achternamen. Namen zijn vaak vol betekenis en verwijzing.

Ze verwijzen naar onze afkomst (familie-namen!) of naar de Bijbel. Zo drukken ze hoop uit, van wie de naam gaf en koos! Namen laten ook zien, waar we op vertrouwen en van wie we bescherming verwachten. Namen lijken een langer leven dan ons aardse leven beschoren, als ze op

grafstenen gegrift en in registers genoteerd staan. Maar voorbeelden genoeg te noemen waar namen ‘gewist’ zijn, iemands bestaan vergeten moest worden. God belooft ons een eeuwig genoemd worden en een eeuwige inscriptie in Zijn tempel in het hemels Jeruzalem!