Op de derde zondag van Epifanie lezen we Lucas 4, 14-21, over Jezus die begint met zijn optreden in Kafarnaüm en de dorpen in de omgeving. Hij raakt bekend als rabbi die door allen wordt geprezen. Dan komt hij in de stad Nazareth, waar hij opgroeide en hij leest daar in de synagoge een tekst uit Jesaja 61 over de Geest die op hem rust. En hij besluit met de woorden: “Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan”. En ook daar in Nazareth luisteren de mensen aanvankelijk.

Deze zondag zullen we een aantal kerkenraadsleden herbevestigen. Na een periode van vier jaar hebben zij aangegeven nogmaals beschikbaar te zijn voor kerkenwerk. Dat geldt voor de ouderlingen Hans Cok en Paul Vlaardingenbroek, voor de ouderling-kerkrentmeester Jan Mondria en voor de diakenen Paula Heine en Hans Wieser. Daarnaast zullen we Meinie Visser bevestigen als ouderling.

Dominee: A. Hiemstra