Deze zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Als voorgaande jaren gedenken we tijdens de kerkdienst de

overledenen van het afgelopen jaar. Dit jaar gaat de heer Paul Simons uit Wijchen voor.

Het onderstaande toepasselijke gedicht ontvingen we van mevr. M. Boon.

De Gestorvene

Zeven maal om de aarde gaan,

Als het zou moeten op handen en voeten;

Zevenmaal om die ene te groeten

Die daar lachend te wachten zou staan.

Zeven maal om de aarde gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,

Schraal in de kleren, wat zou het mij deren,

Kon uit de dood ik die ene doen keren.

Zeven maal over de zeeën gaan

Zeven maal om met z’n tweeën te staan.

Tekst: Ida Gerhardt