Arjen Hiemstra is de voorganger tijdens deze dienst.