Paasdienst voor jong en oud! Veel zingen van mooie liederen. Joh. 20, het verhaal van Jezus’ opstanding en ontmoeting met Maria Magdalena staat centraal. Ds. Jolande gaat voor, met medewerking van het gelegenheidskoor onder leiding van Amédée van Langeveld. Ben Harmsen is onze toetsenist.

Zondag 21 april vieren we Pasen: het geweldige feest dat Jezus, onze vriend en Heer, koninklijk opstond! Daarom hebben we zoals elk jaar een jong-en-oud-dienst; zodat ieder er iets in vindt om Pasen mee te kunnen vieren.

Kom in het wit! Dit is de uitnodiging voor dit jaar. Pasen heeft ‘wit’ als liturgische kleur’. Deze hangt in het voorhangsel (antependium) voor de tafel. Het is de kleur van hoop, nieuw begin, van de opstanding.

Laten we allemaal feestelijk in het wit komen en het LEVEN vieren, dat doorbrak met de opstanding van Jezus! Ooit zal voor ons allemaal LEVEN voor altijd door onze beperktheid, broosheid, kwetsbaarheid, pijn en wonden heen breken..