Bidden heeft te maken met verlangen, van Jezus en van ons. Het verlangen naar recht en vrede, het verlangen naar geluk en toekomst, of Bijbels gezegd: het verlangen naar het Koninkrijk van God. Dat verlangen heeft de Bijbel in ons wakker geroepen, maar ook het besef dat het onze krachten te boven gaat. Bidden helpt om het vol te houden en niet bij de pakken neer te gaan zitten. Bidden helpt om steeds weer onze aandacht en inzet te focussen. Maar het is ook een worsteling.

In de Bijbelgedeelten van vandaag, Genesis 32: 23 – 29 en Lucas 18: 1 – 8, worden we daaraan herinnerd. Hoe houden we het vol om gemeente van Christus te zijn?

Een hartelijke groet,

Peter van den Berg