Op de avond van Stille Zaterdag zal er een dienst plaats vinden die gekenmerkt wordt door ingetogenheid. Wij gedenken! Zwijgend als het graf? Omdat de stilte van de dood niet aan het langste eind trekt zullen we luisteren en niet woordloos blijven. Jezus, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Dat laatste, wat heeft ons dat te zeggen? Kom Stille Zaterdag alstublieft. En ook als het u niet belieft. Ook de gestorven Jezus heeft ons iets te zeggen.

Ds. Keimpe Dijk