Als Jezus iets zichtbaar maakt van de hemel op aarde, zoals te Kana, dan licht, als het ware, het Koninkrijk op!

Deze periode van het kerkelijk jaar draagt de naam EPIFANIE (Verschijning).

Een lichtspoor wordt zichtbaar.

Als er één profeet is, die veel aandacht heeft voor licht, dan is dat wel deze Jesaja. Deze lezing is de laatste van de zeven profetische lezingen, waarmee elk jaar in de synagoge wordt stilgestaan bij de verwoesting van de Tempel.

De lezing uit het vierde evangelie is de eerste van de zeven tekenen die Jezus doet. Overigens vind ik het zo inspirerend om in deze vaak bange tijd, de tijd waarin gerechtigheid dan hier, dan daar, met voeten getreden wordt, ons te verdiepen in het vieren en de vreugde te KANA!

Hoe passend om stil te staan bij de WERELDGEBEDSDAG! Het is deze paus Franciscus die zei: vrolijkheid en barmhartigheid, daarop komt het aan!

En hij maakt het zichtbaar! En wij, vanmorgen, zo hoop ik, in de lezingen en liederen.

LEZINGEN: Jesaja 62:1-5 Johannes 2:1-11 & Psalm 96

Käti van Bergen