Samen met gemeenteleden van alle leeftijden willen wij (kerkenraad en gemeenteleden) op deze zondag in gesprek gaan over wat belangrijk is voor het kerkzijn nu en in de nabije toekomst. De kerkdienst deze morgen sluit daarbij aan en is een opstap voor het gesprek en de ontmoeting verder deze zondag. Uitgangspunt in de kerkdienst is Marcus 6:1-12. In twee delen zal ik het aan de orde stellen, met ertussen in iets met de kinderen. Wees allemaal welkom om mee te vieren, elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

Vriendelijke groet,

Ds. Dirk Wolse