Een interactieve eredienst onder leiding van onze oud-voorganger ds. Peter van den Berg.

De lezing van deze dienst is van Romeinen [8:31] e.v.