Eens in de vier jaar houden de katholieke en protestantse kerken van Westervoort, Duiven, Loo en Groessen een oecumenische dienst in het Horsterpark. Het is een bijzondere locatie voor een prachtige bijeenkomst: de Pinksterdienst. Helaas zat het weer dit jaar tegen en is de locatie aangepast naar de Samen op Weg Kap in Duiven.

Thema: Wat zou God er van zeggen?

We luisteren naar de verhalen, waarin de leerlingen van Jezus bang zijn om te spreken. Maar dan komt de Geest over hen heen

en weten ze ineens iedereen te raken met hun woorden: woorden over Jezus en over vergeving. Ze spreken daarmee Gods taal.

Kunnen wij dat ook? Misschien helpt het als we ons soms afvragen: “Wat zou God er van zeggen?”

Diaken Adri van Zundert en Mirjam Verschure zullen voorgaan. De dienst wordt muzikaal omlijst door het koor Con Brio.